Förfrågnings­underlagen spretar

Omfattande och krångliga förfrågningsunderlag och stora skillnader i krav och villkor. Det visar en kartläggning av landstingens förfrågningsunderlag vid upphandling av primärvård enligt LOV.

Kammarkollegiet har tittat närmare på landstingens förfrågningsunderlag vid upphandling av primärvård enligt valfrihetslagen. Syftet med rapporten är att se i vilka delar av förfrågningsunderlagen det finns stort behov av stöd och hjälpmedel eftersom Kammarkollegiet har i uppdrag att ta fram en vägledning vid upphandling av primärvård.

I rapporten har man främst koncentrerat sig på de delar av förfrågningsunderlagen som berör administrativa föreskrifter, krav på leverantören, kommersiella villkor samt listning. Man har inte tittat på hur landstingen har valt att utforma uppdraget eller vilka krav som ställs på tjänsten som ska upphandlas.

Här följer några korta iakttagelser ur den omfattande rapporten:

Landstingen bör lägga mer fokus på att precisera och korta textmaterialet i förfrågningsunderlagen.
Samma eller liknande information förekommer flera gånger i ett förfrågningsunderlag.
Flertalet förfrågningsunderlag innehåller återgivning av lagrum eller andra föreskrifter i sin helhet.
Att publicera krav i flera dokument kan försvåra för intresserade leverantörer då det blir svårare att överblicka.
Ett förfrågningsunderlag har som bilaga en så kallad skallkravslista. I denna lista har
alla de meningar som landstinget anser utgöra krav i förfrågningsunderlaget
sammanställts vilket kan vara till hjälp för leverantören.

Källa: Kammarkollegiet

 

{jcomments on}

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *