”Förenkla strandnära byggande”

Ett förslag om att göra det lättare att bygga strandnära på landsbygden ligger nu på regeringens bord.
  – Samtidigt bör strandskyddet stärkas i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på byggmark är stor, menar utredaren Catharina Håkansson Boman.

Den 14 december 2020 lämnade hon förslag till miljö­minister Isabella Lövin. Förslag som är tänkta att underlätta strandnära byggande och verksamhet inom landsbygdsområden.

Catharina Håkansson Boman.

OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i kontakt med utredaren som slår fast att exploatering av stränderna, befolkningstäthet och exploateringstryck varierar i landet, inom och mellan län, men även inom kommuner. Förhållandena förändras också över tid, bland annat på grund av pågående urbanisering.

Lokala anpassningar
Det har blivit tydligare att bestämmelserna måste kunna ge utrymme både för lokala anpassningar och dynamiska förändringar, konstaterar Catharina Håkansson Boman. Till exempel kommer lättnader i strandskyddet att kunna genomföras i högre utsträckning i Jokkmokks kommun, där exploateringsgraden är den lägsta i landet (1,4 procent), jämfört med Danderyds kommun, som har den högsta (68,9 procent).

Bättre förutsättningar
I uppdraget ingick att förbättra villkoren för bostäder och näringsverksamhet i glest bebyggda områden. Förutsättningarna för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar att etablera sig i områden med lägre befolkningstäthet och exploateringstryck måste bli bättre. Det betyder att dagens reglering i miljöbalken behöver göras om.

– Strandskyddet bör bli mer förutsägbart och enklare att administrera, menar Catharina Håkansson Boman.

Digitalisering
Det är länsstyrelserna som ska klarlägga var strandskyddet ska gälla. Hittills har hög- respektive lågexploaterade län undantagit strandskydd i olika utsträckning.

– I dag försvåras tillämpningen av att besluten ibland baseras på gamla, tryckta kartor som inte uppdateras. Problem uppstår framför allt för den enskilde och för allmänheten när de vill veta var strandskyddet gäller. En digitalisering kan bidra till att göra strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick ställa några frågor till Catharina Håkansson Boman.

Dagens reglering i miljöbalken behöver göras om, hävdar du. Måste även detta utredas eller lämnar din utredning förslag i denna del?
– Ja, vi lämnar både författningsförslag och författningskommentarer.

En digitalisering kan bidra till att göra strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert, skriver du i DN-artikeln. Hur kan denna digitalisering påskyndas? Finns det förslag i utredningen?
– Vi föreslår att länsstyrelserna i samråd med Naturvårdsverket samordnar arbetet med digitaliseringen. Det ska vara genomfört senast två år efter att förändringarna trätt i kraft.

Hur ska en likabehandling garanteras när länsstyrelserna är kända för att göra så vitt skilda bedömningar gällande strandskyddet?
– En knepig fråga. Det handlar nog delvis om att kommunerna som har initiativrätten behöver göra ett bra grundjobb och ta ansvar för ett bra utredningsarbete. Våra kriterier för att bli ett landsbygdsområde måste bedömas utifrån lokala förutsättningar. Förslaget att avskaffa strandskyddet för små vattendrag och små sjöar leder till mindre tillämpningsproblem.

Läs hela debattartikeln på DN Debatt 14/12 2020.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *