Förlossningskris beror på strukturfel

Förlossningskrisen beror på strukturfel snarare än resursbrist. Barnmorskorna är fler än någonsin men har inte tid för födande kvinnor. I dag kan en gravid kvinna träffa en barnmorska som inte sett en förlossning på många år.

Det konstaterar Kajsa Dovstad, läkare och välfärds­ansvarig på Timbro. Hon menar att det är något som skaver med barnmorske­bristen. Från Lycksele i norr till Lund i söder rapporteras det om förlossningskris. Ändå har vi långt fler utbildade barnmorskor än våra skandinaviska grann­länder, påpekar hon. I Sverige finns 127 utbildade barnmorskor per 100 000 invånare, att jämföra med 66 i Danmark och 88 i Norge.

När barnmorskorna på förlossningen inte har tid för kärn­uppdraget måste två frågor ställas, menar Kajsa Dovstad. Arbetar barnmorskor på rätt ställen och med rätt saker?

Kajsa Dovstad, läkare och debattör. Foto: Timbro.

Hon pekar i en debattartikel i Svenska Dagbladet 2021-11-06 på att fertilitetsbehandlingar exploderat i antal på senare år. Många barnmorsketimmar läggs på mödravård och det skiljer sig åt mellan regioner hur många timmar som läggs på detta. Region Stockholm skiljer ut sig. Totalt genomgår 80 procent av alla gravida i Stockholm KUB (fosterdiagnostik med kombinerat ultraljud och blodprov), att jämföra med rikssnittet på 60 procent. Även antalet ultraljud under graviditeten är fler i Region Stockholm.

Debattören tycker att arbetsgivaren måste bli bättre på att erbjuda rotations­tjänster mellan mödra­vården och förlossningarna. Barnmorskorna på sjukhusen behöver då inte ta alla obekväma pass, förklarar hon.

Kajsa Dovstad avslutar sitt inlägg: – Förhoppningsvis leder nuvarande kris i Stockholm till en konstruktiv diskussion om strukturella förändringar, som sedan kan tillämpas i hela landet. Siffrorna talar nämligen sitt tydliga språk: Det råder inte brist på barnmorskor, bara brist på barnmorskor som har tid för förlossningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *