Framgång i EU-förhandlingarna

EU:s konkurrenskraftsråd har nu enats om nya upphandlingsregler inom EU. Efter årsskiftet följer förhandlingar mellan kommissionen, Europaparlamentet och Europarådet, innan de nya upphandlingsdirektiven slutgiltigt kan antas.

Under måndagen enades medlemsländerna inom ramen för konkurrenskraftsrådet om förslagen till nya upphandlingsdirektiv som väntas under våren.

Syftet med de nya förslagen är bland annat att skapa enklare och mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- och medelstora företag att delta i offentlig upphandling och göra det lättare att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall rapporterade att medlemsländerna visade kompromissvilja och ställde sig bakom förslagen till regelverk såsom det ser ut efter förhandlingarna.

– Sverige har varit drivande i förhandlingsarbetet och vi har fått stort gehör för våra ståndpunkter. Vi tycker att reglerna förändrats i rätt riktning. Det är positivt att reglerna underlättar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar och att det blir lättare för myndigheter att använda sin köpkraft för att handla varor och tjänster som stimulerar innovation och kan bidra till att minska klimatförändringarna, säger Stefan Attefall i ett pressmeddelande idag.

EU-kommissionen presenterade i december 2011 nya förslag till direktiv på upphandlingsområdet som ska ersätta det regelverk som det svenska upphandlingsregelverket idag bygger på. Efter att kommissionen presenterade sina förslag har det under ett års tid pågått förhandlingar, först under ledning av det danska ordförandeskapet och nu under hösten det cypriotiska.

Förslagen är en del av EU:s inremarknadsakt som antogs i april i fjol för att främja tillväxten inom EU. I grunden bygger det på EU:s så kallade 2020-strategi för smart och hållbar tillväxt där EU särskilt pekar ut att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att bland annat öka tillväxten och stödja en resurssnål ekonomi.

Målet är att arbetet ska vara klart under våren. Därefter vidtar medlemsländernas arbete med att införliva regelverket i sina nationella lagstiftningar. Hur lång tid de får på sig för detta är oklart i dagsläget, det kommer att avgöras i de kommande förhandlingarna mellan parlamentet, kommissionen och det irländska ordförandeskapet.

– Sverige har redan påbörjat förberedelsearbetet för att vi ska hinna genomföra reglerna i tid, säger Stefan Attefall.

Källa: Socialdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *