Funktionsupphandling ligger i tiden

Funktionsupphandling ligger i tiden. En instans som vågat pröva modellen är Halmstads Fastighets AB, främst på området yttre skötsel. Och på Upphandlingsdagarna höll Upphandlingsmyndigheten en välbesökt workshop om funktionsupphandling.
En av deltagarna var Ann-Heléne Klasson, upphandlare på Halmstads Fastighets AB. OFFENTLIGA AFFÄRER frågade vad hon tyckte om workshopen.
– Mycket bra workshop med bra upplägg och intressanta diskussioner i våra grupper! Tyvärr blir det annars alldeles för lite tid för att sätta sig ihop med andra personer som arbetar med samma saker och utbyta erfarenheter. I detta fall blev det möjligt och det ger mig som upphandlare väldigt mycket input till mitt fortsatta arbete på hemmaplan sedan, säger Ann-Heléne Klasson.
– Workshopen kan få ytterligare tid i programmet, om jag får önska något till nästkommande års upplägg för Upphandlingsdagarna, tillägger hon.
Och vad tycker du om att Upphandlingsmyndigheten uppmärksammar funktionsupphandling?
– Bra! Framför allt vore det bra om de kunde lyfta fram goda exempel på gjorda funktionsupphandlingar runt om i landet så att de som arbetar med upphandling och de som lämnar anbud får kännedom om dessa och som sagt kan få värdefull input till sina egna respektive verksamheter i arbetet med upphandling och framför allt då med arbetet gällande funktionsupphandling.
Upphandlingsmyndigheten skriver på sin hemsida: ”Att ställa funktionskrav i upphandlingar är ett sätt att möjliggöra en ökad grad av nytänkande och utveckling.” Den unga myndigheten framhåller att fördelen med funktionskrav är att de inte låser leveransen eller utförandet till en särskild teknik, produkt eller arbetsmetod.
”Risken med att ställa krav som riktar sig mot en specifik produkt eller lösning (hur) är att det faktiska behovet eller funktionen som myndigheten eftersträvar inte uppnås och att konkurrensen kan begränsas. Leverantören levererar då det som specificerats, inte den funktionalitet som myndigheten egentligen avsåg.” Så långt Upphandlingsmyndigheten.
I nr 1 av OFFENTLIGA AFFÄRER publiceras en längre intervju med Ann-Heléne Klasson.
Bilden: Ann-Heléne Klasson, upphandlare på Halmstads Fastighets AB.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *