Fyra tekniktrender som påverkar arbetslivet

Det globala tekniktjänstföretaget NTT Ltd. listar fyra tekniktrender som kommer påverka arbetslivet under 2021.

Covid-19 har möblerat om spelplanen för näringslivet världen över. Företag i alla möjliga branscher har fått styra om sin digitaliseringsresa från fullt fokus på kunderna till att nu behöva fokusera lika mycket på personalen för att hålla verksamheten rullande.

Företags IT-resurser räcker sällan till för att klara av omställningen som Covid-19 har inneburit. För att driva igenom dessa förändringar krävs det ofta att hela organisationen gör en gemensam kraftsamling. Framgången beror även på hur villig man är att tillsammans med sina IT-leverantörer omdefiniera och återuppfinna digital transformation och dra nytta av nya smarta sourcing-upplägg.

NTT Ltd. listar här fyra nyckeltrender som kommer driva förändring i och långt utanför IT-branschen under 2021.

  1. Vi står inför nya cybersäkerhetshot

Distansarbete väcker många säkerhetsfrågor. När organisationer inte längre har en fysisk kontroll innebär detta större attackytor och ökad risk för intrång. Vi kan se en ökad efterfrågan på cybersäker teknik särskilt när det kommer till molnsäkerhet och styrning. Applikationsutveckling och serverlös data betyder nya säkerhetsöverväganden för applikationer. Detta, för att den fysiska infrastrukturen förändras eller monteras ned. Organisationer kommer därför behöva hantera större komplexiteten i samband med att applikationer blir mer distribuerad. År 2020, såg vi ett ökat antal attacker mot stora företag. Samtidigt ser vi framväxten av nya tekniska framsteg som gör det möjligt för organisationer att lättare identifiera och hantera överträdelser och sårbarheter.

  1. Vi använder oss mer av molnbaserade plattformar

Sedan pandemin bröt ut har användningen av on-demand och molnbaserade plattformar ökat betydligt. Detta kommer troligen fortsätta under 2021 nu när distansarbete blivit det nya normala. Att ha tillgång till skalbar infrastruktur med hög kapacitet kommer bli viktigare för företag. Vi förväntar oss en ökad efterfrågan på molnbaserade tjänster och molnteknik som möjliggör nya former av distansarbete och som går snabbt att implementera. Många har även börjat byta ut den traditionella nätverkstekniken (ex fiber) och förlitar sig allt mer på programvarudefinierade nätverk – ett av de snabbast växande segmenten inom IT. Detta skapar utmaningar för organisationer som nu måste omvärdera säkerhetspolicys och protokoll.

  1. Nu implementerar vi automatisering

År 2021 kommer automatisering på arbetsplatser bli allt viktigare för att hålla jämna steg med utvecklingen. Processautomatisering reducerar kostnader, förbättrar tillgängligheten och den övergripande kvaliteten på tjänsten samtidigt som den kan kompensera för kompetensbristen. Dessutom kan automatisering minimera riskerna för förseningar och högre kostnader som vanligtvis kommer med manuella provisions- och patchingprocesser. Vi förväntar oss ett ökande intresse för dynamiska plattformar som generar pålitliga och säkra affärsresultat genom SecDevOps. Detta möjliggör snabbare programutveckling och en mer effektiv användning av ny teknik.

  1. Vi intresserar oss mer för virtuella tjänster

Shopping, socialt samarbete, arbetsmiljöer, rekrytering och möten – nästintill all interaktion sker online. Företag behöver förankra nya sätt att arbeta effektivt vilket innefattar implementering av samarbetsprocesser, distanslösningar och andra verktyg såsom AI och maskininlärning (ML) för att kunna leverera tjänster på ett automatiserat sätt. Företag intresserar sig mer för dessa verktyg och plattformar för att få insikter om förändrade mönster i användar- och konsumentbeteende. Idag har organisationer inte de färdigheter och resurser som krävs för att kunna analysera stora datamängder. Därav kommer intresset för AI- och ML-verktyg öka för att organisationer ska kunna ta del av de insikter som inte upptäcks av en manuell mänsklig analys. Intresset och användningen av AI fortsätter att växa snabbare än någonsin, givet klimatet vi nu lever och arbetar i kan man räkna med att detta kommer fortsätta under 2021.


Om NTT
NTT Ltd. är ett globalt tekniktjänsteföretag som samarbetar med organisationer runt om i världen för att forma och uppnå resultat genom intelligenta tekniklösningar. Som global IKT-leverantör sysselsätter man mer än 40 000 personer i dynamiska arbetsplatser präglade av mångfald och som sträcker sig över 57 länder och regioner, handlar i 73 länder och regioner samt levererar tjänster i över 200 länder och regioner. ”Tillsammans möjliggör vi den sammankopplade framtiden”. Besök hemsidan: www.hello.global.ntt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *