Fyra tips för att komma i gång med low-code

En snabb och kostnadsbesparande applikationsutveckling efterfrågas alltmer av företag. Genom att använda sig av low-code uppnår företag en högre prestanda och förenklar flera processer, till exempel automatisering av manuella uppgifter. 

Mjukvaru-och applikationsutvecklaren OutSystems har listat fyra tips på hur en organisation kan ta första steget till en low-code-plattform. Materialet har granskats och redigerats av OFFENTLIGA AFFÄRER.

Kompetensbristen inom utveckling har ökat drastiskt de senaste åren till följd av den digitala omställningen och ökad efterfrågan på snabb applikationsutveckling. Digitaliseringen sker mot bakgrund av ett stort antal utmaningar i den globala ekonomin, där företagen måste vara flexibla för att kunna förändra sin verksamhet. IT måste också stödja denna förändring.  

70 000 IT-proffs behövs

Enligt Techsverige saknas det i dag 70 000 IT-proffs i Sverige, vilket gör det svårt för företag att rekrytera nya talanger. En del av lösningen på kompetensbristen är low-code och no-code, vilket spås stå för 70 procent av all mjukvaruutveckling 2025, enligt analysföretaget Gartner.

Bristen på utvecklarnas kompetenser belastar även befintliga utvecklarteam, som förväntas leverera kvalitativa applikationer med snäva tidsramar och underhåller de befintliga applikationerna. Allt fler har därför börjat intressera sig för low-code-utveckling, en metod som kombinerar ett visuellt gränssnitt med dra- och släpp-funktioner och kod som kan hjälpa utvecklare att arbeta mer effektivt. 

Tre till fem gånger snabbare

Low-code-utveckling bidrar också till att personal utanför IT-avdelningen kan utföra enklare utvecklingsjobb. Genom att införa low-code-teknik är det möjligt att tillhandahålla affärslösningar tre till fem gånger snabbare än med traditionell kodning. Det bidrar även till att minska arbetsbelastningen och den tekniska skulden. Applikationsunderhåll och säkerhet är också en fördel med en low-code-plattform. 

Här är fyra tips på hur ett företag ska tänka på valet kring en low-code-plattform.

1) Identifiera tilltänkt användare

Det finns en mängd plattformar för utveckling med low-code. Vilken som passar bäst för företaget beror på vilka funktioner man behöver och vem som är den tilltänkta användaren. En del plattformar är bättre lämpade för företagsanvändare och andra för utvecklare, medan vissa fungerar för båda. Innan beslut fattas om att köpa in en plattform för low code-utveckling bör man besluta vilka som är de tilltänkta användarna och om plattformen i fråga passar för den gruppen. 

2) Identifiera viktiga användningsområden
Det är viktigt att ta hänsyn till flera olika användningsområden och användarfall när man undersöker och testar plattformar för att sätta sin low-code-strategi. En plattform som funkat bra för ett specifikt användningsområde är nödvändigtvis inte bäst för alla strategier. Ta reda på plattformens styrkor och svagheter, omfattning och möjliga användningsområden samt vilka behov som finns, liksom tilltänkt strategi. 

3) Integration och skalbarhet 
Att sjösätta en ny plattform är en investering i både tid och pengar. Undersök därför hur anpassningsbar plattformen är, så att den inte bara kan möta de mest aktuella behoven utan även fungera vid förändrade behov och storlek. Plattformen bör också vara kopplad till befintliga system. En integrerad plattform kan koppla samman intressenter, hantera projekt och standardisera arbetsflöden, allt på ett och samma ställe. Med en komplett lösning kan organisationen effektivisera digitala processer och hantera alla projektlivscykler på ett mer optimerat sätt. 

4) Utbilda och inkludera icke-teknisk personal 
Det tar alltid tid att sätta sig in i ett nytt program eller system – oavsett bakgrund eller utbildning. Finns det utvecklare anställda bör även dessa därför ges tid att sätta sig in i programmet och vänja sig. Med hjälp av low-code kan även medarbetare utan teknisk expertis hjälpa till och utveckla sina egna enklare applikationer. På så vi kan man minska cykeltiden för utvecklingen då inte varje ny utvecklingsförfrågan behöver skickas till en redan överbelastad IT-avdelning. Se därför också till att inkludera och bygga kompetensen hos anställda utanför IT-avdelningen när ni startar med low-code, så kan IT-avdelningen därefter få tid över för andra uppgifter. 

Om low-code (låg kod)

Low-code är en typ av plattform eller tjänst där man kan bygga egna applikationer eller automatisera flöden utan att behöva skriva någon, eller endast mycket lite, kod.

Om OutSystems

OutSystems grundades 2001 för att ge organisationer kraft att förnya sig genom mjukvara. Företagets applikationsplattform med låg kod, hög produktivitet, anslutna och AI-assisterade verktyg bistår utvecklare i att snabbt bygga och distribuera heltäckande utbud av applikationer. Med över 584 000 communitymedlemmar, cirka 1 600 anställda, mer än 400 partners och aktiva kunder i 87 länder och inom 22 branscher är OutSystems globalt erkänt i utvecklandet av organisationers applikationer. Läs mer på www.outsystems.com .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *