Gröna Bilister rankar våra kommuner

Gröna Bilister har sedan år 2004 genomfört relativt djupgående granskningar av vilket ansvar enskilda kommuner tar för att minska bilismens miljö- och hälsopåverkan.

Pressmeddelande

Fler än 100 kommuner har granskats, varav många har granskats flera gånger. Granskningen tjänar som vägledning för de lokala aktörer som vill bidra aktivt till ett bättre lokalt miljöarbete inom bilismens område.

Gröna Bilisters ideal kan sammanfattas med orden ”kör snålt, kör förnybart, och kör inte i onödan”. Detta tredelade ideal präglar Gröna Bilistrers bedömning när de granskar kommunernas arbete för att minska bilismens miljöpåverkan. Några huvudpunkter som tas upp till bedömning är:

• Andelen miljöbilar i den kommunala bilparken
• Miljökrav vid kommunal fordonsupphandling
• Arbetet för att minska miljöpåverkan från kommunala tjänsteresor
• Miljökrav vid kommunal upphandling av transporter, som färdtjänst och  skolskjuts
• Förmåner för miljöbilsanvändare som t.ex. gratis parkering
• Lokal tillgång till bilpool och kommunal hjälp till den som önskar starta bilpool
• Tillgången till förnybara bränslen och laddstolpar för elbilar
• Initiativ till miljövänligare stadsplanering

Göteborg blev den första kommunen i landet som fick högsta betyg (10 av 10 stjärnor) i juni 2009. Det var ett utmärkt tillfälle att förnya bedömningssystemet, eftersom de facto alla kommuner fått en del nybörjarpoäng fram till dess. I det förnyade bedömningssystemet är granskningsomfånget något vidare och betygskriterierna strängare.

I det förnyade systemet ges ett betyg mellan 1 och 10 gröna bilar. Under ett övergångsskede ges betyg enligt både det gamla och nya systemet, så att bakåtjämförelser ska kunna göras.

Det är viktigt att komma ihåg att betyg bara är en morot. Det centrala i Gröna Bilisters kommungranskningar är att lyfta fram vad som görs bra, ge rekommendationer på vad som kan göras bättre, och sprida goda exempel från kommun till kommun.

Stockholm är Bästa kommun och Lilla Edet är Bästa småkommun. Göteborg och Trollhättan skuggar Stockholm i Sverigetoppen.

I Kommunranking 2010 tas ett brett grepp på kommunernas arbete för en grönare bilism. Fokus ligger på utförda åtgärder och uppnådda resultat, snarare än på visioner och mål. Enkätundersökningen har genomförts med stöd av Trafikverket. Planen är att den landsomfattande rankingen ska genomföras varje år framöver.

Tio i topp
Den maximala poängen i Kommunranking 2010 är 100. De tio bästa kommunerna är:

1. Stockholm, 69 p
2. Göteborg, 68 p
3. Trollhättan, 64 p
4. Östersund, 60 p
5. Linköping, 59 p
6. Malmö, 57 p
7. Växjö, 55 p
7. Örebro, 55 p
9. Umeå, 54 p
9. Västerås, 54 p

Sammanfattning av resultatet
Miljöbilsandelen i kommunernas fordonsflottor stiger snabbt. År 2005 var andelen 19 procent. I år är den 54 procent. Att 79 procent av de deltagande kommunerna kräver miljöbilar då nya bilar anskaffas borgar för att miljöbilsandeln kommer fortsätta att stiga.
Ännu större avtryck i omställningsarbetet kan kommunerna göra genom att ställa miljöbilskrav då de upphandlar färdtjänst, skolskjuts och andra transporter. Här är situationen inte lika ljus. Endast 24 procent av de deltagande kommunerna kan klart redogöra för att de styr mot miljöbilar i upphandlingsprocessen.

Fordonsgas säljs i allt fler kommuner
38 kommuner uppger att de medverkar i lokal produktion av något förnybart bränsle, i de allra flesta fall biogas.– En bra målsättning är att alla kommuner år 2015 ska medverka i produktionen av ett förnybart bränsle, och att ett tankställe för ett lokalproducerat bränsle ska finnas i alla kommuner, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Att Lilla Edet med sina 13 000 invånare tillverkar egen biogas och säljer den till allmänheten visar att alla kommuner kan göra det, stora som små.

Syftet med Kommunranking 2010 är att sporra kommunerna till krafttag i omställningsarbetet genom att ge dem möjlighet att jämföra sig med varandra. Kommunerna är nyckelaktörer i omställningen till en hållbar bilism. Gröna Bilister vill också samla in goda exempel som andra kommuner kan använda som inspiration. Listan över poänggrundande insatser kan ses som en provkarta över vad som är möjligt att göra. Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att källsortera bort onödiga kommunala bilresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.

Källa Gröna Bilister

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *