Guide för upphandling ska höja kvaliteten

En ny guide för upphandlingar framtagen av Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna och Sveriges Kommuner och Landsting ska göra det enklare att säkra en hög kvalitet i äldreomsorgen. ”Mätbara krav på resultat, inte bara krav på struktur och processer, höjer kvaliteten”, säger Anders Morin, välfärdspolitisk expert.

 Även om mätningar visar att äldre i Sverige överlag är nöjda med sin omsorg står äldreomsorgen inför tuffa utmaningar. Pensionärerna bor hemma längre, vilket innebär att omsorgen får ta hand om allt äldre och sjukare personer. Med andra ord kommer det att ställas betydligt högre krav på utförarnas kvalitetet och effektivitet framöver.

För att det ska vara möjligt krävs bra upphandlingar som styr mot kvalitet. Där är vi inte i dag, betonar Håkan Tenelius, vd på Vårdföretagarna.
– För två år sedan hade vi krismöten här på Vårdföretagarna. Det var tydligt för oss att kommunerna inte hade koll på kvaliteten i äldreomsorgen. Vi hade en situation där kommuner avbröt upphandlingar för att de inte visste hur de skulle säkra kvaliteten, säger han.

Anders Morin, välfärdspolitisk expert på Svenskt Näringsliv, håller med om att upphandlarnas roll är viktig. Bra upphandlare ger bra leverantörer som leder till en ökad kvalitet.
– Men i dag ställer upphandlarna för många och för detaljerade skallkrav. Många av kraven i förfrågningsunderlagen går inte att följa upp, och de krav som går att följa upp säger ofta inget om kvaliteten. I stället styr kraven utförarna för mycket och hämmar innovation, säger han.

Det är inte ovanligt med 200 skallkrav och att väldigt få krav ställs på att nå resultat, som till exempel att nå en viss procent nöjda brukare eller att minska antalet trycksår. Endast tio procent av kraven i förfrågningsunderlaget vid upphandlingar av särskilda boenden är resultatkrav, enligt en studie av Health Navigator på uppdrag av Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna, Almega och Friskolornas Riksförbund.

– Många små och nya aktörer avstår i dag från att delta i upphandlingar i äldreomsorgen på grund av de omfattande och detaljerade skallkraven, säger Anders Morin.

Med detta i bakhuvudet ansåg Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna och Sveriges Kommuner och Landsting att det var nödvändigt att hjälpa de upphandlande kommunerna på traven. De har nu tagit fram en guide som ska göra det enklare att säkra och följa upp kvalitet i upphandlingar. Guiden innehåller checklistor, mall för kravspecifikation och exempel på bra och mindre bra skallkrav. Politiker, upphandlare, tjänstemän och företag kan alla ta hjälp av guiden.

– Tanken är att komma bort från detaljstyrningen och i stället främja innovation och nytänkande i upphandlingarna. Det ska vara lönsamt att leverera och utveckla kvalitet, säger Håkan Tenelius.

– Vi hoppas att guiden kan vara ett konkret stöd i kommunernas arbete med att utveckla upphandlingar. Syftet är att styra mot en hög kvalitet och göra det enklare att följa upp resultaten, säger Lena Svensson, sektionen för demokrati och styrning vid Sveriges Kommuner och Lanssting.

Dessutom är förhoppningen att kommunerna även ska styra sina egna verksamheter mot en ökad kvalitet, betonar Anders Morin.
– Det är viktigt med tydliga och relevanta krav för att stärka kvaliteten. Dessutom måste kraven gå att följa upp. Kommuner som har en bra styrning mot företag borde även ställa samma krav på sig själva, säger han.

Källa: Svenskt Näringsliv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *