Hässleholms kommun pionjär

Data om byggnader i Hässleholms kommun kommer nu att skickas till Lantmäteriets grunddatasystem utan handpåläggning. Kommunen kan å sin sida via det nya flödet ta del av byggnadsinformation från Lantmäteriet.

Hässleholms kommun och Lantmäteriet har tillsammans utvecklat ett nytt sätt att byta geografisk information. Hässleholm blir därmed först i landet att arbeta så här och fler kommuner väntas följa exemplet detta år.

Utvecklingen har skett parallellt på Lantmäteriet och kommunen. Hässleholm som är drivande på området inom kommunsektorn har fått assistans i utvecklingen av sitt system av IT-leverantören Cad-Q.

– Hässleholm har som pilotkommun har varit en mycket bra samarbetspartner i utvecklingsarbetet. De har jobbat flexibelt, snabbt och effektivt, säger Tomas Gabrielsson, som lett jobbet på Lantmäteriet.

Jan Karlsson, chef vid Mät och GIS-avdelningen vid Hässleholms kommuns stadsbyggnadskontor, radar upp en rad fördelar med det nya arbetssättet:

– Det ger bättre aktualitet av byggnadsinformation i de allmänna kartdata som Lantmäteriet ansvarar för och som görs tillgängliga för allmänheten på många sätt, exempelvis i söktjänster som Hitta och Eniro.

– Lantmäteriets arbete med att manuellt lägga in byggnadsinformation från Hässleholm i din databas försvinner. Nu ”pratar” systemen med varandra.

–  Det skapar bättre kvalitet i framtida e-tjänster som bygger på adress och byggnadsinformation och det ger effektivare handläggning av byggnader i kommunernas kartdatabaser.

Arbetet som Lantmäteriet och Hässleholms kommun har gjort följer visionen Svenskt lantmäteri, som gemensamt tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting och Lantmäteriet. Visionen syftar till ett djupare samarbete mellan det statliga Lantmäteriet och Sveriges kommuner.

Källa: Hässleholms kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *