Har ni tänkt på att anpassa er el-kostym?

Kunskap är makt, heter det. På de flesta marknader är kunskap också pengar. Så mycket märkligare att många svenska företag tycks benägna att medvetet strunta i både kunskapen och pengarna när de ska handla el, skriver Ulf Dahlin från Energi Sverige.

Trots att det påverkar om resultatet blir svart eller rött, tycks det ändå inte vara en självklarhet för många offentliga verksamheter att skaffa en mer genomtänkt och långsiktig plan för el-inköp.

Risken med att stå utan strategi blir särskilt tydlig i känsliga konjunkturlägen då marknaden lätt blir extra skakig med stora och snabba fluktuationer – både uppåt och nedåt – i priserna.

Det går till exempel att dra lärdom av hösten 2008, då världsekonomin på några veckor gick från högkonjunktur till en lågkonjunktur vars like inte skådats sedan 1930-talet. Inget blev förstås bättre för dem som satt inlåsta i ofördelaktiga el-kontrakt där både priser och volymer var anpassade för helt andra tider.

Avskräckande exempel
Ta till exempel det offentligägda fastighetsbolag som i ångande högkonjunktur avtalade om treårig leverans på cirka tio Gigawattimmar á 68 Euro per MWh. När lågkonjunkturen slog till, mer än halverades marknadspriset på treåriga leveransavtal till 32 euro per MWh till följd av minskad förbrukning.

Och när sedan fastighetsbolaget sålde hälften av tillgångarna åkte man på obehaglig överraskning – en fullständigt onödig ”straffkostnad” på 1,6 miljoner kronor. Moderbolaget satt nämligen kvar med el-priser utan att ha någon förbrukning. Misstaget var att inte koppla el-avtalen till varje specifik fastighet eller dotterbolag.  

Det är en klen tröst, men varken offentligägda eller privata verksamheter har beredskapsbrister. Samma år som finanskrisen bröt ut gjorde undersökningsföretaget PFM Research en studie om el-inköp bland de mest el-intensiva svenska företagens inköpschefer.
Enligt enkätsvaren saknade sju av tio företag i processindustrin en nedtecknad strategi för el-inköp. Var tredje brydde sig inte ens om att aktivt följa utvecklingen på el-marknaden.

Modeller för att sprida riskerna
Möjligen står många fastighetsbolag bättre rustade idag mot onödiga smällar. Men enligt min bedömning riskerar fortfarande allt för många verksamheter att bittert få erfara att deras el-avtal är illa anpassade till en avmattning i konjunkturen. Så ska det inte behöva vara.

På el-marknaden, som på så många andra marknader, kan den som är aktiv och förutseende lägga upp en strategi för att hantera risker och undvika obehagliga överraskningar. En aktieinvesterare, exempelvis, vet att sprida riskerna över tid och över flera olika aktier. På liknande sätt går det att vara proaktiv i sin upphandling av el. De flesta företag nöjer sig med att välja mellan fast och rörligt elpris. Men det finns fler – och inte minst bättre – modeller för att sprida riskerna.

En enkel checklista att till hands vid nästa upphandling kan innehålla följande punkter:
• Koppla el-avtalet till en specifik fastighet/dotterbolag.
• Om kontrakten innehåller volymgarantier, undersök hur stora volymavvikelser som medges – både uppåt och neråt.
• Ser du att förbrukningen minskar, se till att justera förbrukningsvolymerna i kontraktet innan leveransen startar.

Ulf Dahlin, VD Energi Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *