Hemarbete utmaning för arbetsgivare

Medarbetare i offentlig sektor är litet mindre nöjda med ledarskapet än medarbetare i privat sektor. Detta och mycket annat visar en enkätundersökning från Netigate.

– Man upplever sig inte kunna göra sin röst hörd där lika mycket som i övriga arbetslivet, , konstaterar Alexandra Drottler, ‎Employee Experience Manager på Netigate. Hon är expert på medarbetarupplevelsen och har även varit med och tagit fram rapporten.

– Den här rapporten bygger på en årlig panelundersökning som vi gör samt en rapport mer inriktad på hemarbete. TV4 och andra medier har redan visat intresse, berättar Alexandra.

Alexandra Drottler.

3 000 yrkesverksamma deltagare
Resultaten i rapporten är grundade på två riksrepresentativa panelundersökningar (CINT) med totalt cirka 3 000 yrkesverksamma individer på den svenska arbetsmarknaden. Den första undersökningen innehöll Netigates engagemangsenkät kompletterad med fördjupande bakgrundsfrågor och engagemangsmått. Den andra undersökningen var fokuserad på hemarbete under COVID-19 pandemin.

Alexandra Drottler och andra medarbetare har jobbat med att ta fram dessa undersökningar varje år sedan 2009. Syftet är att företaget vill hålla sig à jour med det som driver medarbetarengagemanget hos arbetstagare i arbetslivet. Det visar sig att flera frågeställningar återkommer år från år – men Coronaåret 2020 skiljer ut sig.

Det nya normala
– Många tror att detta blir det nya normala, att allt fler jobbar hemma. Tre av fyra tror att det är här för att stanna. Att ha personal arbetande hemifrån skapar både möjligheter och utmaningar för arbetsgivare, förklarar Alexandra Drottler.

Det positiva och som gynnar medarbetarna är att hemarbetet har inneburit minskad stress och ökad produktivitet. På minussidan finns ett försämrat socialt arbetsliv.

– Det är spännande att se att så många trivs, men att det ändå finns en andel som inte trivs. Till den sistnämnda gruppen hör i större utsträckning medarbetare som är 50 plus och män.

En annan sak som sticker ut är de höga kraven på ledarskapet. Att ha personal som jobbar på distans kräver individanpassat ledarskap. Det är som att ha tonåringar. Värderingarna måste finnas där i grunden och de företag som lyckats innan pandemin har ett försprång här, avslutar Alexandra Drottler.

Professor delaktig
Professor Stefan Tengblad (bilden nedan) från Göteborgs Universitet som varit med och sett över frågor och svaren i undersökningen.

– Medarbetare upplever hemarbete på väldigt olika sätt och detta påverkar både arbetsmiljö och produktivitet. Därför är det viktigt med ett individanpassat ledarskap med dialog och feedback, framhåller professor Stefan Tengblad apropå enkätundersökningen från Netigate.

Professor Stefan Tengblad, Göteborgs Universitet.

I rapporten framkom att följande utmaningar är viktigast för svenska arbetsgivare om de vill öka engagemanget under 2021:

  • Stärka tillit för ledningen genom transparent kommunikation
  • Aktivt motarbeta onödig stress på arbetsplatsen
  • Kommunikativt och motiverande ledarskap
  • Erbjuda fler möjligheter till personlig utveckling
  • Ta ställning till och kommunicera framtida förutsättningar för hemarbete.

OFFENTLIGA AFFÄRER har tagit del av rapporten som sammanfattar hur arbetsgivare kan skapa en bra arbetsmiljö för att påverka medarbetarnas engagemang i rätt riktning.

Många jobbar hemifrån
Under 2020 har många medarbetare arbetat hemifrån på grund av den pågående pandemin. Det påverkar medarbetarengagemanget på flera sätt:

  • Minskad stress och ökad produktivitet ger möjligheter till ökat engagemang
  • Ett försämrat socialt arbetsliv riskerar att minska medarbetarengagemang

Engagerade mer produktiva
Forskning visar att engagerade medarbetare är mer produktiva, har färre sjukdagar och har en positiv påverkan på kundnöjdhet och -lojalitet. Att uppnå ett högt engagemang bland medarbetarna är därför ett viktigt och relevant övergripande mål för organisationer.

Hur uppnår man då som arbetsgivare en hög nivå av engagemang bland sina medarbetare?
Netigates engagemangsmodell består av 29 frågor som alla mäter viktiga drivkrafter till medarbetarengagemang. Djupare analys av modellen visar att arbetsgivaren kan påverka medarbetarnas engagemang på fyra olika nivåer inom organisationen:

1) Individen
2) Teamet/Kollegorna
3) Den närmaste chefen
4) Organisationen & Kulturen

Det är alltså inte bara individens egen roll och uppgifter som påverkar dennes engagemang, utan även kollegornas, chefens och högsta ledningens agerande.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *