Hinder på resan mot nollutsläpp

Sverige har de bästa förutsättningarna i Europa, om inte världen, för att klara resan mot netto-nollutsläpp och bli världens första fossilfria välfärdsland.

Det hävdar Martin Lindqvist, VD SSAB, Jan Moström (bilden förstasidan), VD LKAB, och Anna Borg, VD Vattenfall (bilden nedan). I ett digitalt panelsamtal 24 maj 2021 kring grön omställning  medverkade även två ministrar. OFFENTLIGA AFFÄRER tog del av samtalet.

Jan Moström
LKAB:s koncernledning 2017

Det gäller i synnerhet möjligheterna att ställa om järn- och stålindustrin, påpekar de. Här finns en specialiserad och innovativ industri, tillgång till fossilfri el och Europas mest högkvalitativa järnmalm.

Korta ledtiderna
Samtidigt konstaterar de tre att det finns svårigheter.

– Men det finns hinder på vägen, hinder som är desamma för alla industrier som ska elektrifieras och ställa om. Främst gäller det behovet av kortare ledtider för miljötillstånd, utbyggda och moderniserade elnät, ny infrastruktur och rätt förutsättningar för fossilfri vätgas, framhåller de i ett debattinlägg i Dagens Industri (23 maj 2021).

Förändringar på tre nivåer
Förändringar behövs på tre nivåer, fastslår de tre.

  • Myndigheterna behöver tillsammans med industrin förbättra och effektivisera sina processer för att korta handläggningstider och göra beslut mer förutsägbara och rättssäkra.
  • Lagar och regelverk behöver ses över så att klimatmålen blir mer styrande vid tillståndsgivningen. Att utse elnät till riksintresse kan tydligare balansera elnätsutveckling mot andra viktiga intressen. I dag kan elnätsutbyggnad ta tio till tolv år.
  • Extra resurser för snabbare beslut. I princip varje enskilt industriellt omställningsprojekt i Sverige kräver tillstånd och prövning. Regeringen behöver tillse att Myndighetssverige har tillräckliga resurser för att kunna möta klimatmålen i tid.

”Helt avgörande”
– Dessa förslag är helt avgörande för att industrin ska kunna ställa om till nollutsläpp snabbt nog. Alla behöver nu se över sina värdekedjor, industrin, liksom staten, menar Martin Lindqvist, SSAB, Jan Moström, LKAB, och Anna Borg, Vattenfall.

OFFENTLIGA AFFÄRERS redaktör fick  tillfälle att delta i ett livesänt rundabordssamtal under måndagen (24/5 -21) , där ledande företrädare från regeringen och HYBRITs ägarbolag diskuterade möjligheter och utmaningar i omställningen.

I samtalets inledning förklarade näringsminister Ibrahim Baylan att regeringen ska fortsätta att ställa krav på de statliga bolagen, samt skapa förutsättningar för utveckling, men också driva på internationellt för grön omställning.

– Vi har en ny-industrialisering som vi inte sett på årtionden, inte minst i norra Sverige, förklarade ministern nöjd.

Tre områden
Anna Borg, Vattenfall nämnde tre områden som hon ska fokusera på. Samverka, investera och våga. Samverkan handlar om samarbetet mellan företagen och med Myndighetssverige, investeringarna handlar om elnätet (anslutningar, med mera). Våga slutligen handlar om att våga ta risker, för det måste man om man ska bli först i världen med fossilfri stålproduktion.

HYBRITs pilotanläggning i norr är igång och kan redan producera ett ton i timmen! Anna Borg påpekade att tidplanen är viktig att hålla och att vi klarar av risken som finns i ny teknik. Här kommer det ekonomiska stödet som finns i EU och Sverige för grön omställning in. Hon nämnde även tillståndsprocesserna – som måste kortas.

”Statens roll stor”
Per Bolund fick frågan om hur mycket statligt engagemang som behövs i omställningen. Han menade att statens roll är stor, dels kring ramverket men även i kompetensutveckling för nya tekniker, samt möjliggöra för mer effektiva processer.

Martin Lindqvist, VD SSAB, har märkt ett förvånande stort intresse från andra aktörer runt om i världen. När konsumenterna efterfrågar klimatsmarta produkter kan och måste producenterna följa efter. Det absolut viktigaste från den politiska nivån är likabehandling i regler, till exempel utsläppshandels-rätter. Vi får inte tappa i konkurrenskraft, menade Martin Lindqvist.

Pressad tidplan
Jan Moström, VD LKAB, menade att utsläppsminskningarna kan märkas redan om några år, runt 2026. Konventionell produktion kan vara avslutad när man kunnat ställa om i alla led. Målet är 2045 – det är en pressad tidplan, betonade Jan Moström.

Deltagare i rundabordssamtalet var:
  *   Ibrahim Baylan, Näringsminister
  *   Per Bolund, Miljö- och klimatminister
  *   Martin Lindqvist, VD SSAB
  *   Jan Moström, VD LKAB
  *   Anna Borg, VD Vattenfall
Samtalet modererades av Mia Odabas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *