Hyllie bygger smarta el-nät

Energimyndigheten har beslutat ge Malmö stad 47 miljoner kronor för att bygga intelligenta lösningar för styrning och lagring av energi i stadsdelen Hyllie.

– Detta är ett mycket positivt besked som skapar förutsättningar för ett hållbart energisystem i Hyllie där individens aktiva val blir centralt. I Hyllie kommer boende själva kunna producera förnybar el. Det kommer också vara enkelt för de boende att styra elförbrukningen till tidpunkter då tillgången på el från förnybara energikällor är stor. Det ska vara lätt att leva klimatsmart i Hyllie, säger Per-Arne Nilsson, avdelningschef, Miljöförvaltningen.

Smarta nät gör boende och näringsidkare till aktiva aktörer på elmarknaden. De kommer själva till stor del kunna mäta och styra produktion och förbrukning i sina lägenheter eller fastigheter. Exempelvis kan tvättmaskinen startas eller elbilen laddas på den tidpunkt då det finns god tillgång på el från förnybara energikällor. Det kommer även bli möjligt för konsumenter att själva producera el och sälja den vidare.

– Det kommer att bli mycket intressant att se i vilken utsträckning det går att påverka konsumenternas beteende i en energibesparande riktning med hjälp av olika verktyg, säger Kenneth Asp vid Energimyndigheten

Hyllie är Malmös största utvecklingsområde som fullt utbyggt år 2030 kommer omfatta omkring 9000 bostäder och nästan lika många arbetsplatser. Visionen för Hyllie finns undertecknat i det klimatkontrakt som ingicks mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON i februari 2011. Klimatkontraktet slår fast att Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och energiförsörjningen senast 2020 ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi.

Med 100 procent förnybar energiförsörjning är det viktigt med ett energisystem där användning av energi kan styras efter tillgång. Här kommer Hyllie ligga i framkant och E.ON och Siemens har som avsikt att göra Hyllie till ett testområde för lösningar som de sedan kan applicera i övriga Europa.

Hyllies energisystem är ett samarbete mellan E.ON, Malmö Stad och VA Syd, med Siemens som leverantör av energiteknik, och som involverar en rad byggherrar och andra aktörer aktiva i Hyllie.

Källa: Malmö stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *