Inger Ek vill se myndighet i världsklass

Upphandlingsmyndighetens GD Inger Ek intervjuades på OFFENTLIGA AFFÄRERS scen i Almedalen.
Inger Eks framträdande blev starten på upphandlingsblocket bland alla de seminarier och paneldebatter som OFFENTLIGA AFFÄRER arrangerar under Almedalsveckan.
Inger Ek betonade att myndigheten ännu är under uppbyggnad. Nyligen lanserades regeringens utlovade nationella handlingsplan för offentlig upphandling. Där får Upphandlingsmyndigheten speciella uppdrag, bl.a. att ange nivåer för vad som ska anses vara skäliga villkor för anställda hos de leverantörer som säljer till offentlig sektor.
”En näst intill omöjlig uppgift?” undrade moderatorn Bo Höglander och Inger Ek erkände att uppdraget är en utmaning, men inte en omöjlighet.
Inger Ek har ambitionen att göra Upphandlingsmyndigheten till en stödmyndighet i världsklass och fick frågan när denna ambition kan vara uppfylld. ”Inom fem år hoppas jag att vi har det upphandlingsstöd som Sverige behöver”, svarade generaldirektören.
Se hela OFFENTLIGA AFFÄRERS program här 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *