Investering i ljud­miljön gav resultat

För tre år sedan erbjöds den privata och naturvetenskapligt inriktade lilla Kubikskolan att överta den mycket större och problemfyllda kommunala Fredriksdalskolan i Helsingborg.  En av alla utmaningarna var den katastrofala ljudmiljön i NO-salarna.

Att slå ihop en liten högpresterande högstadieskola med en problemfylld skola med årskurserna 0-9, där många barn kommer från resurssvaga miljöer med svenska som andraspråk, gör man inte på en eftermiddag. Men kommunen hade kommit med en utmaning som Kubikskolans ägare, med skolchefen Lars Dalesjö i spetsen, inte kunde säga nej till.

När Kubikskolans NO-lärare hade installerat sig i den före detta Fredriksdalskolans lokaler dök ytterligare en oväntad utmaning upp: ljudmiljön i skolans bägge NO-salar som används för laborationer var fruktansvärd. Inte nog med att man skulle försöka ha ordning på stökiga elever. Det skulle dessutom göras i en bullrig ljudmiljö.

– En tappad penna ekade över hela salen. Och om någon snackade med sin bänkkamrat så hördes det tydligt över hela salen. Även viskningar hördes. Det blev som en hemsk ljudsoppa, berättar NO-läraren Jesper Strand. Eftersom laborationer görs i grupp och kräver samarbete, så stegrades ljudmiljön i takt med att alla försökte överösta bullret. Dessutom hade eleverna svårt att koncentrera sig på sina uppgifter.

Tinnitus förvärrades
– Jag var tvungen att ta i och spela arg för att få ned ljudnivån. Det blir inget bra samspel mellan lärare och elev om jag måste skälla istället för att undervisa, berättar Jesper Strand.

Han har tidigare haft problem med tinnitus orsakad av stress. I NO-salen förvärrades symptomen.
– Vi var tvungna att göra något. Vår pedagogik går ut på att skapa struktur och en lugn undervisningsmiljö och här hade vi minst sagt en stor utmaning, berättar rektor Lars Dalesjö.

Våren 2012 engagerades Jonas Christensson, konceptutvecklare på Ecophon, som gjorde akustiska mätningar och intervjuer med lärare. Målet var att börja med att åtgärda den ena NO-salens akustik.

Elever lugna och mindre stojiga
När skolans elever och lärare kom tillbaka efter sommarlovet 2012 för lektioner i den ena NO-salen möttes de av ett akustiktak och väggabsorbenter som totalt hade förändrat ljudmiljön.

– Det blev knäpptyst i salen. Eleverna kommer in tysta och sätter sig och väntar till lektionen börjar.  Den ljuddämpande effekten gör eleverna lugna och mindre stojiga, och min tinnitus förvärras inte längre, berättar Jesper Strand.

Akustiktaket och absorbenterna minimerar de störande ljudreflexerna. En zon i taket med speciella takplattor gör att läraren hör sin egen röst när han eller hon talar inför klassen. Hör man sin egen röst bättre, så undviker man att höja rösten i tron att den inte når ut.

– Eleverna hör vad jag säger utan jag behöver anstränga min röst för att för tyst på klassen, berättar Jesper Strand.  Dessutom har kvaliteten på elevernas laborationer blivit högre på kuppen.

NO-lärarna var så nöjda med den nya ljudmiljön att Lars Dalesjö beslöt att akustiksanera även den andra NO-salen, vilket skedde över jullovet 2012.

– Vi är en ordning-och-reda-skola, med lärarledda lektioner och läxor. Vi försöker hjälpa barnen att lära sig. En fungerande ljudmiljön är basal för att lyckas, säger Lars Dalesjö.

Fredrik Sieradzki

Kubikskolans skolchef Lars Dalesjö med NO-lärare Jesper Strand och Louise Vernet. Foto: Ole Jais.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *