Journal­problemen hade kunnat undvikas

I Stockholm har allt fler vårdgivare sammanhållen journalföring, men media rapporterar att många stockholmare spärrar sina journaler. Ett problem som aldrig hade behövt uppstå menar Rose-Mharie Åhlfeldt på Högskolan i Skövde.

I Stockholms läns landsting använder sig allt fler vårdgivare av det som kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att få en samlad bild av en patient och ge vårdtagaren en säkrare vård. Men i massmedia finns rapporter om att allt fler stockholmare väljer att spärra sina journaler. De vill inte att husläkaren ska kunna läsa om deras depression eller gynekologiska problem när de söker vård för en förkylning.

– Det här problemet hade inte behövt uppstå om IT-systemen hade varit byggde på rätt sätt från början. Det säger Rose-Mharie Åhlfeldt, universitetslektor på Högskolan i Skövde som forskat mycket runt IT-system i vården.

Rose-Mharie Åhlfeldt säger att ett system för sammanhållen journalföring måste kunna stödja vårdens och patientens behov av information och vara uppbyggda med utgångspunkt från de arbetssätt som redan finns. Då kan informationen lättare skyddas eftersom enbart den som deltar i vården av patienten får behörighet att läsa informationen. Dessutom kan en patient, om han eller hon vill, spärra ett specifikt vårdtillfälle utan att annan viktig information blir spärrad.

– När patienter spärrar sin information idag spärras en hel funktion och inte ett specifikt vårdtillfälle. I förlängningen kan det innebära en stor patientsäkerhetsrisk, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Mer IT men lite kunskap
IT-system får allt större betydelse i vården. Rose-Mharie Åhlfeldt är bekymrad över att sjuksköterskors, läkares och annan vårdpersonals kunskap om systemens risker inte har hängt med i den snabba utvecklingen.

– Kunskapsluckan kan givetvis förklaras med att läkare och sjuksköterskor arbetar med människor och inte med att bygga IT-system. Men idag är IT-verktygen en så vital del av all vård att vårdpersonal måste lära sig mer om både risker och möjligheter med systemen, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Bättre beställare
Rose-Mharie Åhlfeldt är medansvarig för kursen Vårdinformatik vid Högskolan i Skövde. Kursen är på grundnivå och vänder sig i första hand till personer som redan arbetar inom hälso- och sjukvård.

– Vi strävar inte efter att göra datavetare av sjuksköterskor. Kursen ger istället vårdpersonal en ökad förståelse för IT-systemens roll och användning i vården, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Bred kunskap om IT-system, i kombination med den egna erfarenheten om själva vården, gör att studenter som genomgår kursen ska bli bra beställare. Studenterna lär sig förstå vilka krav ett IT-system måste uppfylla för att fungera på ett användbart och säkert sätt i verksamheten.

Källa: Högskolan i Skövde

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *