Kammarkollegiets upphandling avbryts

Kammarkollegiets pågående upphandling av telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör avbryts. Elva av tolv anbudsgivare har visat sig lämnat felaktiga uppgifter om miljökrav.

Claes Ljungh, generaldirektör (GD) i Kammarkollegiet, harden 2 april 2009beslutat avbryta upphandlingen av telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör.

Tilldelningsbeslut i upphandlingen lämnades till nio leverantörer den 11 mars. Därefter har det visat sig att de miljökrav som flertalet av leverantörerna har påstått sig klara inte är uppfyllda. Leverantörer som har lämnat oriktiga upplysningar utesluts nu från upphandlingen.

Upphandlingen avbryts eftersom konkurrensen på marknaden blir för begränsad. Den aktuella upphandlingen, D, är en del i den så kallade Dante-upphandlingen. Övriga delar av Dante-upphandlingen pågår.


Kontaktpersoner

Inger Höglund
Projektledare
08-700 07 58

Birgitta Ekvall
Jurist
08-700 07 67

Hans Sundström
Jurist
08-700 07 69


Upphandling av annonsförmedlingstjänster är överprövad

Den strategiska delen på annonsförmedlingstjänster är överprövad. RPS har däremot kunnat teckna avtalmed 3 leverantörer på den taktiska delen.

Avtalen gäller från och med den 1 maj. Vid avrop ska en förnyad konkurrensutsättning göras.
Den taktiska tjänsten innefattar, produktion, bokning, rådgivning, distribuering, materialleverans och annonskontroll av platsannonser och kungörelser.
Den strategiska delen innefattar rådgivning och distribuering av informations- och reklamkampanjer till media.

Mer information angående avropsförutsättningar och vad som händer medden strategiska delen kommer kontinuerligt att publiceras på ramavtalssidan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *