SD stoppar krav enligt kollektivavtal

Det ser ut att bli ett nej i Sveriges Riksdag till regeringens lagförslag om krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal i offentliga upphandlingar. Detta sedan Sverigedemokraterna gett besked att de kommer att rösta nej.

Eftersom övriga allianspartier (Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna) också är emot förslaget finns det därmed ingen majoritet för regeringens förslag, rapporterar SVT Nyheter.
Den nya upphandlingslagen är Löfvenregeringens mest omfattande lagförslag, enligt SVT. Fram tills nu har regeringen, enligt vad SVT erfar, räknat med stöd från Sverigedemokraterna. Detta trots att S-MP-regeringen uttalat att man inte till något pris skulle göra sig beroende av SD-stöd i riksdagen.
Efter nya EU-direktiv på området ville civilminister Ardalan Shekarabi (S) lagstifta så att företag som vill sälja varor eller tjänster till offentlig sektor måste kunna erbjuda de anställda lön, semester och arbetstid i enlighet med svenska kollektivavtal.
Hård kritik
Kritiken mot förslaget har varit hård och till och med den instans i riksdagen som ska granska nya lagar, Lagrådet, har haft invändningar, vilket OFFENTLIGA AFFÄRER rapporterade om sommaren 2016. I sitt yttrande över regeringens lagförslag skrev Lagrådet bland annat: ”Reglerna i kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka. Det krävs ingående sakkunskap för att fastställa avtalens innebörd. Det händer också att de avtalsslutande parterna är oense om hur ett avtal ska tolkas. Kollektivavtalen är inte heller allmänt tillgängliga. Lagrådet efterlyste också en närmare analys av hur arbetstagarbegreppet ska tillämpas och hur små företag, exempelvis mindre familjeföretag, ska förhålla sig till villkor enligt kollektivavtal.
Även organisationen Företagarna kritiserade regeringens planer och hävdade att förslaget blir svårt att tillämpa och kommer leda till ökat krångel och problem, särskilt för små företag.
Men civilminister Ardalan Shekarabi tycker att förslaget gynnar seriösa svenska företag som följer de villkor som ska gälla på svensk arbetsmarknad, enligt vad han uppger till SVT.
”Minskar fackets makt”
Sverigedemokraterna, SD, som nu sällat sig till kritikerna, menar bland annat att förslaget skulle minska parternas (facket och arbetsgivarna) inflytande över hur kollektivavtal tolkas. De befarar också att det blir dyrare för skattebetalarna och mer komplicerat för småföretag att konkurrera om upphandlingar.
Lagförslaget börjar behandlas i riksdagens finansutskott torsdagen den 15 september för sannolikt beslut i slutet av november. Regeringen hade räknat med att det nya regelverket skulle träda i kraft redan den 1 januari nästa år.
Arbetsgivarorganisationen Almega har låtit Advokatfirman Lindahl analysera förslagen. Den juridiska rapporten slår fast att regeringens modell inte är förenlig med den svenska modellen. Läs mer här.
https://www.almega.se/politik-och-ekonomi/rapporter/regeringens-upphandlingsforslag-ar-oforenlig-med-svenska-arbetsmarknadsmodell
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *