KKV: överprövningar ökar igen

Antalet överprövningsmål ökade med hela 41 procent mellan 2015 och 2016. Det är ett brott mot den tidigare trenden där antalet överprövningsmål under flera år låg på oförändrad nivå, konstaterar Konkurrensverket.
Under 2016 var antalet inkomna ansökningar om överprövningar till förvaltningsrätterna 4188 stycken, räknat i antalet överprövningsmål. Det är en ökning med 41 procent jämfört med 2015.
Karin Morild, avdelningen för analys på Konkurrensverket, har tittat närmare på utvecklingen av antalet överprövningsmål.
Från 2011 såg det ut som om ökningen hade planat ut men 2016 ökade antalet ansökningar igen med 41 procent jämfört med 2015. Samtidigt ökade även antalet avgjorda mål med 30 procent. Dock kan det finnas många olika skäl till att antalet inkomna ansökningar förändras ett givet år. Därför går det inte att idag säga om förändringen 2016 innebär en återgång till kontinuerligt ökande antal inkomna ärenden som vi hade fram till 2011 eller om det är en tillfällig topp.
Jämfört med 2000-talets första tio år har antalet inkomna ansökningar om överprövning ökat över tid, även i Högsta förvaltningsdomstolen. Men sett över en kortare tidshorisont har antalet sjunkit sedan 2011 då det kom in drygt 250 ansökningar. Högsta förvaltningsdomstolen är den enda instansen där såväl inkomna ansökningar som avgjorda mål minskade 2016 jämfört med 2015.
Gäller samma trend för kammarrätterna?
– Även kammarrätterna har över tid haft en lätt ökande trend när det gäller såväl antalet inkomna ansökningar om överprövning som antalet avgjorda domar, men på en mycket lägre nivå än förvaltningsrätterna. Antalet inkomna ansökningar om överprövning i kammarrätterna 2016 var 995, en ökning med 28 procent jämfört med 2015.
Det är viktigt att skilja på antalet mål om överprövningar och uppgifter om hur många upphandlingar som överprövas. Varför?
– Antalet mål om överprövningar är inte samma sak som hur många upphandlingar som överprövas. Istället kan man vara säker på att antalet överklagade upphandlingar är färre än antalet mål om överprövningar. Detta eftersom en upphandling som överprövas kan leda till flera mål i domstolarna.
Exempel på tillfällen när domstolarna kan registrera flera målnummer för en och samma upphandling är om flera anbudsgivare ansöker om överprövning av samma upphandling eller en anbudsgivare ansöker om överprövning av en samordnad upphandling. I dessa fall kan det resultera i ett målnummer för varje leverantör som överklagade, eller för varje upphandlande myndighet som ingår i den samordnade upphandlingen. Det medför att om det ett givet år finns ett flertal stora upphandlingar med många anbudsgivare, eller upphandlande myndigheter i en samordnad upphandling, kan det ge utslag på statistiken över antalet ärenden om överprövning. Därför är det egentligen mer intressant att se på vad som tycks vara trender över tid än enskilda år.
Källor: Konkurrensverkets webbplats och Konkurrensverkets nyhetsbrev.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *