Kollektivtrafik kör en av fem resor

Om vi ska nå målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel behövs målgruppsriktade informationskampanjer, konstaterar branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik som nu presenterar årets Kollektivtrafikbarometer.

Resultaten för den nationella undersökningen Kollektivtrafikbarometern visar att kollektivtrafikens andel av kvinnors resor ökar. Totalt sker drygt en av fem resor med kollektivtrafik och 79 % uppger att de är nöjda med senaste resan.

– Om vi ska nå vårt branschgemensamma mål att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel behöver kundunderlaget breddas och det finns en stor potential i den grupp som i princip alltid väljer bilen, säger Charlotte Wäreborn Schultz, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Erfarenheter från provåkarkampanjer i branschen visar att många vanebilister helt enkelt saknar kunskap och när de väl får prova på överträffar kollektivtrafiken deras förväntningar.

Kollektivtrafikbarometern analyserar en rad frågor kring kvalitet och service. När det gäller betyg för information vid förändringar av tidtabeller och störningar blir det bottenbetyg. Endast 25 procent av resenärerna tycker att information vid förseningar och störningar fungerar bra.

– Våra mätningar visar att den generella nöjdheten har sjunkit de senaste åren, vår image bland allmänhet och kunder behöver förbättras, säger Charlotte Wäreborn Schultz. Samtidigt ökar resandet och sedan vi började mäta marknadsandelen förra året har den ökat på riksnivå från 24 procent till 25 procent för 2011.

Undersökningen har genomförts av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och baseras på totalt 53 605 intervjuer med både allmänhet och resenärer under 2011. Månadsvis har ett statistiskt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuats per telefon och besvarat frågor kring resvanor, kvalitet och service.

Källa: Svensk Kollektivtrafik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *