Kommunens insatser minskar ungdomsbrott

Kungälvs kommun följer upp sina insatser i problemområden och konstaterar att antalet polisutryckningar och anmälningar minskat med 85 procent på två år.

Sedan 2009 följer Kungälvs kommun upp polisens och räddningstjänstens statistik för Nordmannatorget i Kungälv och Ytterby busstorg. Syftet är att se om kommunens insatser ger resultat. Uppgifterna bygger på händelser som med största sannolikhet är ungdomsrelaterade.

Tidigare redovisningar visar att vi hade en topp i negativ statistik vid Nordmannatorget 2009 och i Ytterby 2010. Under senhösten 2009 började vi sätta in riktade åtgärder i Komarken och vintern 2010/2011 i Ytterby.

Den senaste mätningen bygger på polisens utryckningar till de aktuella områdena under perioden april-augusti 2011. Under denna period har det varit fyra utryckningar till Nordmannatorget och tolv till Ytterby busstorg. Det innebär en nedgång för Nordmannatorget med närmare 85 procent i jämförelse med 2009. För Ytterby är nedgången 50 procent sedan toppen 2010. Även brottsanmälningarna går ned i paritet med utryckningarna.

– I fallet med Komarken kan vi svårligen förbättra resultatet mer än vad som nu är fallet, säger Christer Mattsson, enhetschef i Kungälvs kommun. I Ytterby bedömer jag att det är möjligt att nå ytterligare förbättrade resultat och att vi därmed måste låta verksamheten att utvecklas.

Källa: Kungälv kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *