Kommuner får koll på skolmåltider

En ny funktion på webbverktyget SkolmatSverige hjälper kostchefer och politiker i kommunerna att få en helhetsbild av kvaliteten på skolmåltiderna.
Sedan två år har SkolmatSverige hjälpt grundskolor att utvärdera skolmåltiders kvalitet. Verktyget ger en helhetsbedömning samt förslag till förbättringar. Den nya funktionen visar det totala resultatet för de kommunala grundskolorna inom kommunen som har använt verktyget.
– Med en regelbunden och övergripande kommunrapport kan resultaten lätt följas upp över tid. Det gör det lättare att sätta upp långsiktiga mål och utveckla verksamheten. Den nya funktionen är framtagen efter önskemål från kommunerna, säger projektledaren Emma Patterson.
Bra koll på alla användare
Kommunrapporten visar också vilka kommunala grundskolor i kommunen som har använt SkolmatSveriges verktyg, vilka olika nivåer av verktyget som skolorna har deltagit i samt om skolorna har använt enkäterna för elever och personal.
– Vi hoppas att kommunfunktionen och kommunrapporten kommer att vara till stor nytta vid planering och utveckling av skolmåltidsverksamheten inom alla kommuner i Sverige, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.
– Med denna funktion blir det lättare för kommunerna att få överblick över skolmåltidsverksamheten. Rapporten kan exempelvis användas som underlag inför beslut om kommande satsningar och åtgärder för att förbättra skolmåltiderna i kommunen säger Eva Sundberg, projektledare på Nationellt centrum för offentliga måltider inom vård, skola och omsorg på Livsmedelsverket.
Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *