Kommuninvest drar i handbromsen

Kommuninvest har beslutat att senarelägga den första emissionen i sitt svenska obligationsprogram, på grund av den rådande osäkerheten på den svenska räntemarknaden.

Emissionen, som ursprungligen planerats till den 28 oktober, förutspås nu ske så snart marknadsläget stabiliserats.

– De senaste veckorna har den svenska prisbilden för kortfristig finansiering snabbt ökat och detta har lett till ökad turbulens i marknaden, säger Anders Gånge, finanschef på Kommuninvest.

Ett av skälen är att Riksbanken dragit tillbaka den finansiering av banksystemet som inleddes i samband med finanskrisen 2008. Från en utlåning om 370 miljarder kronor vid ingången av 2010 minskade Riksbanksutlåningen till 11 miljarder kronor i början av oktober. Den 6 oktober drogs den sista stora bankutlåningen, en så kallad fastränterepa om 100 miljarder kronor, in.

– När nu Sverige tar bort de extraordinära likviditetsåtgärderna leder det till spänningar i marknaden som det kommer att ta en viss tid att komma till rätta med. Priset på likviditet behöver hitta ett nytt jämviktsläge, säger Anders Gånge.

Kommuninvests planerade svenska benchmarkprogram för kontinuerlig utgivning av obligationer är en del av ett långsiktigt bolagsstrategiskt beslut och inte betingad av ett kortsiktigt likviditetsbehov.

– Kommuninvest har en mycket god likviditetssituation och är inte tvingad att göra en emission till ofördelaktiga villkor. Därför avvaktar vi med vår första emission till dess att läget på penningmarknaden stabiliserats, avslutar Anders Gånge.

Källa: Kommuninvest

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *