Kommuninvest lanserar svenska obligationer

Kommuninvest, som erbjuder utlåning till kommuner och landsting, planerar en stor emission av två- och femåriga obligationer för omkring 15 miljarder kronor.

– Kommuninvest har vuxit kraftigt, inte minst sedan finanskrisen, inledde vd Tomas Werngren, vid gårdagens träff i Stockholm för ett hundratal investerare. Vi får allt fler medlemmar bland svenska kommuner och landsting och vi står för allt större del av deras upplåning. Vårt ändamål är att förse svenska kommuner och landsting med konkurrenskraftig finansiering.

– Vi har hitills lånat upp merparten i utlandet, berättade finanschef Anders Gånge. En svensk benchmarkobligation ger oss en bättre balans i finansieringen och eftersom all utlåning sker i svenska kronor är det naturligt att också söka finansiering i svenska kronor. Syftet är att uppnå en god likviditet och att på sikt kunna ha cirka hälften av den totala upplåningen i Sverige.

Obligationerna kommer att vara av benchmarkstorlek, ha en fast ränta och en löptid om två respektive fem år. Total emissionsvolym vid första utgivningstillfället förväntas bli 15 miljarder kronor och obligationerna planeras emitteras den 28 oktober.

248 kommuner och 7 landsting är medlemmar och har låneavtal med Kommuninvest.

Källa: Kommuninvest.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *