Kommunpolicy för sociala medier

Botkyrka kommun uppmuntrar sina medarbetare att vara aktiva på sociala medier och bidra med sin kunskap. Även Uppsala kommun använder sociala medier för att öka dialogen.

Botkyrka kommun har tagit fram en ny policy för sociala medier som syftar till att ge råd och stöd till medarbetare i Botkyrka kommun och samtidigt tydliggöra vilket ansvar det innebär att vara aktiv i sociala medier i tjänsten. Den nya policyn ska leda till bättre service till medborgarna i kommunen.

Kommunens engagemang i sociala medier handlar ytterst om att förbättra servicen till medborgarna och Botkyrka kommun ser positivt på att medarbetarna är aktiva inom sociala medier.

– Att vara aktiv inom sociala medier är också ett sätt att omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad om vad som händer, och vi vill gärna ha medarbetare som har god kunskap om sin omvärld, säger Lena Hadad, kommunens hr-chef i ett pressmeddelande.

Medarbetare som har koll på vad som sägs om Botkyrka kommun i sociala medier kan bidra med värdefull information och bra tips tillbaka in i organisationen som i sin tur kan leda till en förbättrad service för medborgarna.

– Sociala medier handlar om att lyssna och engagera sig, och vara närvarande där medborgarna är. Genom att bygga relationer via sociala medier har vi möjlighet att få kontakt med fler medborgare och förstå deras behov bättre, säger Marica Nordwall, kommunens kommunikationschef.

Även Uppsala kommun vill vara en föregångare när det gäller att använda sociala medier för att öka transparensen och dialogen.

– Vi har länge använt nya medier och kommunen var initiativtagare till Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer för sociala medier. Vi var också första kommun att länka in de egna Facebook- och Twitterflödena på webbplatsens första sida, säger informationschef Lena W Jansson.

I Uppsala har kommunstyrelsen nyligen beslutat om nya mål för e-förvaltning. Bland annat ska ärendehanteringen digitaliseras och fler medborgare ska utföra sina ärenden via uppsala.se.

– Vår ambition är att Uppsala ska vara Sveriges okrångligaste kommun i kontakten med medborgarna. Att utveckla vår kommunala e-förvaltning är ett medel i arbetet med att göra verklighet av den ambitionen, säger kommunalråd Stefan Hanna.

De nya mål som kommunstyrelsen tog i mars, innebär att kommunens satsning på e-förvaltning ska utvecklas och mätbara mål ska kopplas till verksamheten.

Uppsala kommuns mål för e-förvaltning och medborgardialog 2011:
–  öka antalet e-tjänster med 20 procent.
–  öka antalet besök på uppsala.se med 20 procent.
–  öka dialogen i digitala kanaler med alla som bor och verkar i kommunen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *