Konsultmäklare allt mer populära

Konsultmäklare är en funktion som växer sakta men säkert på marknaden och tar allt större andelar. Tillgång till expertkunskap, färre led av underleverantörer och pressade priser är några av fördelarna.

Konsultmäklare fungerar som namnet antyder, som en förmedlare av konsulter i enmans- eller fåmansföretag. Vanligast är det inom management- och IT-branschen.

En förklaring till den växande marknaden kan vara att den upphandlande myndigheten genom konsultmäklaren kan komma i kontakt med expertkompetens som har valt att starta eget. De i sin tur tar tacksamt emot möjligheten att delta i upphandlingarna.

– Många erfarna konsulter som har startat eget sitter på en enorm drivkraft och kompetens, men skulle aldrig själva kunna delta i offentliga upphandlingar, vilket gör att det behövs konsultmäklare som kan förmedla uppdragen mellan de båda partnerna, menar Thomas Goréus, vd för konsultmäklarföretaget Assistera.

Mindre luftpengar
En annan bidragande orsak är att de stora företagen har tröttnat på att betala flera parters vinstmarginaler, så kallade luftpengar.

– Ett exempel på detta är när Stockholm stad valde driftleverantör, vilket i slutändan innebar hela sex led mellan utförare och kund.
En konsultmäklare minskar leden mellan utförare och inköpare och därmed också kostnaden.

– Det är ett smidigt sätt att göra upphandlingar på. Istället för att göra sju enskilda upphandlingar, kan de göra en stor volymupphandling med oss och hitta kompetenser de aldrig skulle gjort annars, säger Thomas Goréus.

Han hoppas och tror att trenden fortsätter och att konsultmäklarna kommer att ta ännu fler andelar.

– Inom de närmsta åren kommer konsultmäklare att ha en betydande andel kunder från den offentliga marknaden.

Vanligt med ramavtal
Västra Götalandsregionen har i sin stora IT-konsultupphandling tidigare i år tilldelat kontrakt till ett antal konsultmäklarfirmor.

– Den största fördel som vi ser är deras stora nätverk av konsulter som gör att de har hög leveranskapacitet. Indirekt bidrar detta också till en prispress, säger Kjell Foss, kommunikationschef på Västra Götalandsregionen.

Han berättar att kollegorna på Region Skåne har använt konsultmäklare på avtal där man valt att anlita endast en leverantör, och de har också själva resonerat kring en sådan lösning.

Vad ska man tänka på när man upphandlar konsulttjänster via mäklare?

– Eftersom konsultmäklarfirmorna jobbar med underleverantörer är det viktigt att ställa krav på samarbetsformer dem emellan, säger Kjell Foss.

Swedish Consulting Group är leverantör till både Västra Götalandsregionen och Region Skåne. De rapporterar att de växer och nyligen rekryterades en ny vice VD, Joakim Fergeus Almroth.

– Efterfrågan på konsulter med spetskompetens ökar och genom sin tradition att arbeta med och representera specialister inom IT och management blir SwCG en attraktiv partner när det gäller ramavtal.

Joakim Fergeus Almroth, som tidigare arbetade på Assistera, gör prognosen att SwCG har fördubblat sin verksamhet och har 200 fulltidskonsulter ute på marknaden om ett år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *