Krav på maxböter för otillåten direktupphandling

Konkurrensverket kräver maximalt bötesbelopp när det första ärendet om överträdelse av de nya reglerna för offentlig upphandling lämnas till domstol. Statliga Akademiska Hus krävs på tio miljoner i så kallad upphandlingsskadeavgift.

Pressmeddelande

– Det är en allvarlig överträdelse när en offentlig aktör inte följer lagen och avtalar om en byggentreprenad i miljardklassen utan att följa upphandlingsreglerna. Lagen bygger på att konkurrensutsättning och öppenhet inför alla potentiella budgivare är den bästa garantin för att det mest förmånliga kontraktet skrivs under, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

Akademiska Hus Uppsala AB skrev avtal med en byggentreprenör inför bygget av Veterinär- och husdjurscentrum i Uppsala utan att det offentliggjordes i den ordning som lagen föreskriver. Avtalet var värt över en miljard kronor. Konkurrerande leverantörer förvägrades därmed möjligheten att lämna anbud på byggentreprenaden i en offentlig upphandling, som ska säkerställa att kvalitet och pris bedöms på objektiva och lika villkor.

– De statliga eller kommunala organ som felaktigt anser att de inte behöver följa lagen om offentlig upphandling är ett prioriterat område för Konkurrensverkets tillsyn. Det är bra att domstolen nu, efter skärpningen av lagen, får möjlighet att fastställa att Akademiska Hus, Sveriges näst största fastighetsägare och helägt av staten, ska upphandla sina byggentreprenader i enlighet med lagen, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har lämnat in ansökan om upphandlingsskadeavgift till Förvaltningsrätten i Uppsala, där Akademiska Hus Uppsala AB har sin hemvist. Eftersom det rör sig om ett miljardkontrakt har Konkurrensverket krävt att den högsta möjliga straffavgiften, tio miljoner kronor, döms ut. Upphandlingsskadeavgiften får inte överstiga tio procent av det aktuella upphandlingskontraktets värde.  Tio miljoner är mindre än en procent av det aktuella kontraktets värde och långt under det straffvärde beteendet egentligen betingar.

Det nu aktuella kravet att döma ut böter – upphandlingsskadeavgift – är det första ärendet som Konkurrensverket tar till domstol. Efter en skärpning av upphandlingslagstiftningen i juli 2010 finns nu den möjligheten.

– Konkurrensverket planerar att ta fler ärenden till domstol inom kort. Att komma tillrätta med otillåten direktupphandling är en högt prioriterad uppgift. Det är viktigt att de pengar som kommuner och staten köper varor och tjänster för används på det mest effektiva sättet. Det är även viktigt för marknadernas funktion att alla företag får kunskap om vilka offentliga kontrakt som finns att tävla om, säger Dan Sjöblom.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *