Krokoms kommun inför kontaktcenter

Krokoms kommun har infört ett ärendehanteringssystem för att öka servicegraden till medborgarna. Det meddelas i ett pressmeddelande.
Syftet är också förbättra tillgängligheten, skapa en snabbare handläggning av ärenden samt effektivisera arbetssätt och minska kostnader. Artvise Kundtjänst heter den vinnande anbudsgivaren.
– Vi ser fram emot att få börja jobba med Artvise Kundtjänst. Handläggning av ärenden inom kontaktcenter ställer höga krav på IT-stödet, säger Åsa Sjödin, Kommunikationschef i Krokoms kommun.
Hon pekar på att IT-stödet ska möta användarnas behov av ett användarvänligt gränssnitt och dessutom effektivt stödja handläggningsprocessen så att medborgarna får den bästa servicen,
Införandet av ett kontaktcenter är tänkt att medverka till en förenkling för kommuninvånare/brukare och bidra till att effektivisera kommunens verksamheter. Lars Ögren, VD på Artvise AB är också positiv. – Vi ser mycket positivt på att ytterligare en kommun väljer våra programvaror, säger han.
Generellt har det visat sig att de kommuner som infört kontaktcenter har förbättrat tillgängligheten till den kommunala servicen. Svars- och handläggningstider gentemot kommuninvånare/brukare har minskat samt mer tid har frigjorts för kvalificerade utredningar och handläggning på förvaltningarna. Det har också visat sig att ett centralt kontaktcenter med ett gemensamt ärendesystem ger ett bra stöd för verksamhetsutveckling och löpande förbättringsarbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *