Kultur på recept – hur gick det sen?

Under ett års tid har 24 långtidssjukskrivna deltagit i pilotprojektet Kultur på recept i Helsingborg. I en sammanfattande rapport pekas på positiva effekter.

Resultaten från pilotprojektet i Helsingborg visar att kultur på recept är en positiv kraft och ett verktyg som tillsammans med andra kan bidra till att förebygga sjukdom och bryta gamla mönster. Det skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

Region Skåne är pilotlän och beviljades 500 000 kronor från regeringen till ett ettårigt pilotprojekt som döptes till Kultur på recept.

– Forskning visar att kultur ger hälsa. Regeringens satsning på Kultur på recept har var varit spännande att följa och min förhoppning är att detta kan ge nya insikter i hur kultur, på ett mer uttalat sätt, kan vara en del av rehabiliteringen för sjukskrivna, säger den moderata riksdagsledamoten Anne Marie Brodén som sitter i kulturutskottet och också är ordförande i riksdagens Kultur- och hälsagrupp.

Det huvudsakliga syftet har varit att utveckla en modell för hur rehabilitering med stöd av kultur riktad till långtidssjukskrivna ska organiseras och genomföras. Pilotprojektets uppgift har främst varit att ge svar på om den modell som prövats fungerar, inte att leda fram till individuella behandlingsresultat eller att medicinskt utvärdera deltagarna.  

– Kulturen och sjukvården arbetar ofta i varsitt stuprör med helt olika språk och fokus. Det här projektet har handlat om hur man kan samverka och komma bort från de här stuprören, säger Christina Gedeborg-Nilsson, ordförande i styrgruppen för Kultur på recept och utvecklare kultur och hälsa i Region Skåne.

Möjlig modell
Forskaren Sören Augustinsson, fil. dr. i arbetsvetenskap har utvärderat projektet och intevjuat både deltagare och projektansvariga om deras upplevelser av de olika skeendena under processen. Hans slutsats är att den modell som prövats vid en vårdcentral i Helsingborg är möjlig att använda med gott resultat.

– Kultur gör oss inte friska. Kultur kan däremot vara en resurs bland många som kan bidra till att minska risker för sjukdom och användas för att hantera och ta sig ur långvarig sjukdom, säger Sören Augustinsson. Kultur på recept är ett verktyg som tillsammans med andra hjälper individen att komma tillbaka till både arbetsliv och liv.

En viktig aspekt har varit att hjälpa deltagarna att skifta perspektiv, bort från sjukdomen och mot andra upplevelser, tankar och samtalsämnen.

– I sjukvården tillåts man inte skifta perspektiv, där ligger fokus på sjukdomen. I det här projektet har perspektivet varit att bejaka det friska. Många deltagare vittnar om hur gruppen uttryckligen sagt åt någon som börjat prata om sin sjukdom att ”här pratar vi om kulturupplevelserna i stället”, säger Sören Augustinsson.

Källa: Region Skåne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *