Kvalitets­trender presenterades på mässa

Svenskarna är mer nöjda med privat än offentligt driven sjukvård, visar undersökning från Svenskt Kvalitetsindex som presenterades idag på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex brukarnas nöjdhet med sjukvården, äldreomsorgen, polisen, skolan och andra tjänster. Idag passade man på att presentera resultaten på Kvalitetsmässan. Här är huvudresultaten i kort sammanfattning.

Tandvårdskunderna är något mindre nöjda 2011 än 2010. De är dock fortfarande de kunder som är mest nöjda jämfört med alla övriga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mäter kundnöjdhet inom.

Den trend med långsamt stigande nöjdhet med sjukvården som startade under senare delen av 00-talet håller i sig. (Mätningen omfattar både öppenvård och sluten vård (övernattning på sjukhus).

Skillnaden i nöjdhet mellan privat och offentligt driven sjukvård består och har snarare ökat under 2011. Man är mer nöjd med privat driven sjukvård.

En mindre nedgång noteras vad gäller hur nöjda medborgarna är med den kommunala servicen. Minskningen kan särskilt spåras till äldreboende och grundskola.

De personer som varit i kontakt med en myndighet i något ärende är något mer nöjda 2011 än 2010.

Det är dock fortsatt så att svenskarna är avsevärt mindre nöjda med de myndigheter de haft kontakt med jämfört med kommunal service, sjukvård och tandvård.

Myndigheterna har lägst kundnöjdhetsvärde av samtliga branscher och sektorer i Svenskt Kvalitetsindex mätningar.

För mätningen kring samhällsservice, myndigheter och kommunal service har drygt 10.000 intervjuer genomförts med ett statistiskt urval av personer som haft direktkontakt med – respektive egen erfarenhet av –verksamheten/myndigheten i fråga under se senaste 12 månaderna.

SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, är tillsammans med EPSI Reserach huvudman för Svenskt Kvalitetsindex.

Kvalitetsmässan är årets största evenemang om det svenska samhället och den nya offentliga sektorn. Över 4 000 konferensdeltagare från hela Sverige är i Göteborg och Svenska Mässan den här veckan för att lyssna till över 500 talare i över 200 seminarier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *