Landstingen mer positiva till outsourcing

När landstingen för första gången inkluderas i den årliga Outsourcingbarometern visar resultatet att landstingen tror på en snabbare ökning av outsourcing, än vad kommunerna bedömer.

Trots den senaste tidens uppmärksamhet kring outsourcingbranschen tror en majoritet av Sveriges kommuner och landsting att man kommer att upphandla fler tjänster inom de närmaste åren.

70 procent tror på en ökad upphandling inom fem år, framför allt av fastighets­tjänster, städning och bemanning. Det framgår av ”Outsourcingbarometern 2012” som TNS Sifo har gjort för tredje året, på uppdrag av tjänsteföretaget ISS.

Mer negativ än tidigare
Inställningen till att upphandla tjänster är generellt sett fortfarande positiv bland kommuner och landsting. Omkring häften av de tillfrågade (48 %) tycker att det är bra att kunna outsourca vissa verksamheter, medan var femte (20 %) generellt sett är negativ. Jämfört med tidigare år har inställningen till outsourcing dock blivit något mer negativ.

De verksamheter som ligger i topp bland outsourcade tjänster är bygg- och projektledning, städning samt bemanningstjänster. Landstingen köper också måltidstjänster i stor utsträckning.

Genomgående i undersökningen har landstingen en mer positiv inställning till att upphandla tjänster än kommunerna, och landstingen tror också på en snabbare ökning av outsourcingen.

Drygt hälften (55 %) av de intervjuade bedömer att andelen outsourcad verk­samhet kommer att öka inom de närmaste 1–2 åren. Drygt två tredjedelar (70 %) att den kommer att öka inom de närmaste fem åren. De främsta skälen till en fortsatt ökning av outsourcingen uppges vara ekonomin och den politiska viljan. Kommuner och landsting med borgerlig majoritet tror mer på en ökad upphandling än vad man gör där S-blocket har majoritet.

Mest i egen regi
Totalt sett utför kommunerna och landstingen fortfarande de flesta tjänsterna i egen regi. Drygt två tredjedelar (70 %) av de tillfrågade bedömer att mindre än 10 % av deras verk­samhet är outsourcad.

– Vi kan nu se en tydlig trend att kommuner och landsting avser att öka outsourcingen, framför allt när det gäller stödtjänster som städning, fastighetstjänster och bemanning. När det gäller landstingen även mat och dryck. Det här är en sektor som ökar snabbt. Hela den offentliga sektorn beräknas köpa outsourcade tjänster för omkring 400 miljarder kronor, en siffra som sannolikt ökar till ca 500 miljarder kronor inom de närmaste åren, säger ISS vd Lars Täuber.

Det är tredje året som Outsourcingbarometern genomförts. Undersökningen gjordes av TNS Sifo i mitten av januari 2012, i form av intervjuer med närmare 150 upphandlingsansvariga i Sveriges kommuner och landsting. För första gången inkluderades också landstingen i Outsourcingbarometern.

Källa: ISS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *