Dra nytta av medborgarna i händelse av kris

När en allvarlig olycka eller kris inträffar är behovet av information extra stort. Medborgarna behöver svar från myndigheterna – men kan också bidra med viktig information.

− Vid en kris i samhället ställs stora krav på att myndigheterna levererar snabb, relevant och korrekt information. Medborgarna ska inte behöva veta vart de ska vända sig utan samordningen mellan myndigheter måste vara sömlös, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB arbetar med att utveckla myndigheternas information och kommunikation till medborgarna vid kriser av olika slag. Framförallt med fokus på internet. Webbplatsen Krisinformation.se är idag basen för den gemensamma krisinformationen till medborgarna. Det finns även andra komplement, till exempel en myndighetsgemensam telefontjänst som kan upprättas i samband med en större händelse. Så skedde exempelvis i samband med svininfluensan 2009, då ett stort antal myndigheter gav underlag till en gemensam telefontjänst som tog emot ungefär 100 000 samtal från allmänheten.

− Idag är det många som ringer 112 för olika typer av frågor, vilket orsakar en onödig belastning på larmnumret. Vi har därför fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna ett nytt permanent gemensamt nummer för information vid olyckor och kriser.

Svante Werger tycker att idén är bra, men det är viktigt att gå rätt till väga.
− Skapar man ett sådant telefonnummer innebär det ett löfte till medborgarna att de där kan få aktuell, korrekt och relevant information. Då måste man avsätta resurser och skapa arbetsformer för att lyckas uppfylla löftet.

Måste bli bättre
En annan fråga som MSB arbetar med är möjligheten att ta hjälp av medborgarna i samband med kriser. Det finns en stor potential i att samla in uppgifter och rapporter från medborgare och ta vara på informationen så att den hamnar rätt.

− Idag är vi inte särskilt duktiga på att utnyttja den här möjligheten. Vi vill bli bättre på att kommunicera med medborgarna och vi behöver kanaler för detta. Till exempel måste vi kunna använda oss av sociala medier i samband med kriser, säger Svante Werger.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *