Ledarsatsning för framtiden i Väsby

Under 2013 har Upplands Väsby kommun initierat Växthuset. En ledarsatsning på flera tillfällen över året och med internationella inslag. Genom en bred rekrytering från både grannkommuner, och i framtiden även för leverantörer av välfärdstjänster, bygger vi nätverk och gemensam kunskap som kommer medborgarna till nytta. Ett unikt sätt att bedriva verksamheten på som Väsby försöker vidareutveckla.

Upplands Väsby kommun har de senaste åren genomgått en stor förändring som bland annat innebär att välfärdstjänsterna levereras av många olika aktörer så att kunden kan välja och anlita den utförare den själv väljer. Det har inneburit en stor omorganisation med nya roller och ansvar, men också en utmaning i att hitta formerna för hur kommunen samspelar med alla de andra som också levererar service till väsbyborna för skattepengar. En större kundorientering ställer högre krav på att kommunen har tillgång till kompetens på alla områden, allt från vatten i kranen varje morgon, utbildning till våra barn och ungdomar, till dialoger om kommunens framtid.

Ny arbetsmetod
Att jobba på detta sätt med ledarskap är ganska nytt och ovanligt i Kommunsverige.

– För ett par år sedan såg vi behovet av att ta ett bredare grepp för våra chefer, bland annat inspirerat av ett samarbete som kallades kompetensbron mellan flera olika kommuner, säger Torgny Hagelin, personaldirektör, som fortsätter: – Växthuset har lånat sin modell efter strukturen från andra ledarutbildningar men skiljer sig så tillvida att vi tar själva ansvar för nätverkande och bonuseffekterna av utbildningen. Syftet är att bygga en gemensam ledarkultur. Att också samverka på detta sätt över kommungränserna och med samarbetspartners som också är konkurrenter är helt unikt.

– Växthuset är ett sätt att visa hur viktigt ledarskapet är för att nå de resultat vi vill och det ökar också våra möjligheter att attrahera den kompetens som vi kommer att behöva på många områden framöver, säger Torgny Hagelin, personaldirektör i Upplands Väsby kommun.

Omvärldsbevakning
– I Väsby omvärldsbevakar vi och sätter igång projekt som vi tror kommer att behövas på sikt även för andra. Växthuset är ett exempel på det och genom att samarbeta med andra kommuner och våra samarbetspartner skapar vi kontakter som utvecklar vår leverans till medborgaren ytterligare, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

Syftet med utbildningen har också sammanfattats i följande punkter: Öka kundorienteringen i verksamheten; Öka samspelet mellan interna och externa aktörer; Öka förmågan att använda nya situationer och utmaningar för att utveckla verksamheten; Bryta invanda tankemönster; Hitta nya sätt att jobba; Skapa ett chefsnätverk och slutligen; Att skapa utrymme för reflektion för de chefer som deltar.

Två studieresor
Växthuset startade i mars i år och genomförs i form av fem tvådagarskonferenser i närområdet av de deltagande kommunerna. I utbildningen ingår även två studieresor som syftar till att förflytta perspektiv, vidga möjligheter och sätta chefens roll och uppdrag i ett internationellt sammanhang. Kommunens policy är att verksamheterna ska nyttja internationella kontakter för att utveckla sin verksamhet. Under 2013 genomförde Växthuset en studieresa till Platanias på Kreta och ytterligare en studieresa går till södra Indien i slutet av oktober. Kursledare för Växthuset 2013 är Lennart och Ylva Lindén.

Förutom en personligt inriktad utveckling, grupputveckling och nätverksbyggande innehåller utbildningen en mängd verktyg och flera teman. Ungt ledarskap, destruktivt ledarskap, mångkulturellt ledarskap och hur innovationskraft kan skapas och tas tillvara i syfte att utveckla verksamhet, är några exempel.
Källa: Upplands Väsby kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *