Lena Bäcker ser sammanhangen

Som chefekonom på Kommuninvest bevakar hon den svenska såväl som den internationella ekonomin. Med god insyn i den ekonomiska verkligheten börjar sammanhangen framträda.

– Det är väldigt intressant att se hur allt hänger ihop. Går en bank i konkurs i New York påverkar det våra svenska kommuners räntor, eventuellt ökad arbetslöshet och ökade ekonomiska åtaganden för kommunen. Om kommunerna å sin sida drar ner på sina investeringar så påverkar också det samhället i övrigt, säger Lena Bäcker och tillägger:

– Vi vill ju alla i slutänden ha en bra skola, service och vård och det är väldigt intressant att se hur vi kan arbeta för att nå dit.
Hennes särskilda ställning gör henne frekvent anlitad som expert. Vid fyra tillfällen har hon fått utredningsuppdrag från regeringens expertorgan, och när flera av de stora byggföretagen lägger sina verksamhetsplaner ringer de först till henne för att höra hur investeringsklimatet i kommunerna ser ut framöver.

– En mycket stor andel av deras uppdrag kommer ju därifrån, säger Lena Bäcker.

Kommuner att lita på
Kommunsektorn är en viktig stabilisator i svensk ekonomi. Med 1,1 miljoner anställda står man för en
stor andel av landets BNP.

– Kommunernas investeringar och konsumtion var tydligt bidragande till att vända den svenska ekonomin under den senaste lågkonjunkturen och utvecklingen mot den starka ekonomiska situation vi har i Sverige idag.

Den svenska statsskulden är relativt låg idag men under 1990-talskrisen var vi skuldsatta till 65 procent av BNP. Det är jämförbart med vad Grekland har idag, påpekar Lena Bäcker. Under samma tid har den svenska kommunskulden legat stabilt, den varierar inte lika stort utan ligger på cirka 10-15 procent av BNP.

– Det visar på vikten av kommunernas ekonomi som stabilisator i vår nationella ekonomi.

Under årets ekonomidagar i Örebro kommer Lena Bäcker att prata om de utmaningar som väntar för kommuner och landsting de närmaste åren.
– Utmaningarna har aldrig varit större, trots att den svenska ekonomin går starkt.

Det handlar om att bära kostnaderna för en allt mer åldrande befolkning, som lever allt längre, satsningar på infrastruktur, pensionsskulden – kommunernas skuld till de anställda, den fortsatta flytten från landsbygd till storstad. I vissa kommuner kan flera av dessa utmaningar falla ut på en gång.

Lena Bäcker. Foto: Jonas Eriksson
– Jag vill inte påstå att framtiden är svart, men det gäller att vara förberedd. För att klara morgondagens utmaningar behöver man kanske tänka om i någon mån.

Utmaningarna ter sig något olika för små landsortskommuner jämfört med de större kommunerna, men gemensamt är att ingen kommer undan.

– Visst stämmer det att vissa kommuner har något svårare utmaningar att brottas med men till exempel de växande kommunerna brottas ju samtidigt med kraven på stora investeringar för att möta den starka tillväxten, säger Lena Bäcker.

Ett fantastiskt system
Svenska kommuner har god ekonomi och median låneskuld per invånare om man jämför internationellt, men skuldbördan varierar stort kommunerna emellan. Kommuninvest uppdrag är att erbjuda effektiv finansförvaltning med fokus på finansiering för kommuner och landsting och är i regel huvudfinansiär i medlemskommunerna, men det händer också att andra finansiärer väljs.

– Vi är inte ensam finansiär i kommunsektorn, men vi finns för att låta dem låna effektivt och i ca 90 procent av fallen är vi det mest kostnadseffektiva alternativet.

Och Kommuninvest har haft mycket stark tillväxt under många år.

– Vi har upparbetat ett gott förtroende på finansmarknaden och har otroligt hög kreditvärdighet. Under finanskrisen kunde vi erbjuda utlåning till kommunerna, något som bankerna inte hade möjlighet att göra. Det var tack vare vår högsta möjliga kreditvärdighet, pengarna placeras där de anses säkra. Samtidigt som hela Sveriges finansmarknad stod stilla under ett par dagar kunde vi låna upp pengar för att i vår tur kunna låna ut till kommunerna, säger Lena Bäcker.

Till grund för förtroendet ligger naturligtvis medlemskommunerna.
– Vi har en god kommunekonomi i Sverige, välskötta kommuner och ett starkt legalt ramverk – svenska kommuner kan inte gå i konkurs. Vårt skatteutjämningssystem gör att kommunerna hjälper varandra, och det är unikt i världen.

Att dessutom kommunerna har viss beslutanderätt vad gäller beskattning är också unikt, och hjälper till att bygga förtroendet.
– Vi har ett fantastiskt system i Sverige, anser Lena Bäcker.

I vått och torrt
Lena Bäcker har många spännande uppdrag bakom sig. Under 1980-talet arbetade hon på Stadshypotek. Ekonomin var stark, gräset grönare och utlåningen nådde rekordhöjder.
– Det hade byggts kraftigt i Sverige och utlåningen hade varit för frikostig.

Problemen kom i början av 1990-talet, och Lena Bäcker var med på hela resan.
– Jag var med och byggde upp finansakut för privatpersoner, företag och kommuner för att undvika konkurser. Det är oerhört lärorikt att även arbeta med problemen säger Lena Bäcker.

2003 blev hon VD i Värmlands Kreditgarantiförening och efter en tid som kommunchef i Säffle kommun fick hon ett utredningsuppdrag av Statens Bostadskreditnämnd – som är regeringens expertorgan för byggande och boende.

Det blir många resor i arbetet, vilket hon inte har något emot. Men sin fritid spenderar hon helst med familjen, det vill säga man och två barn, i villan i Karlstad. Kontoret hos Kommuninvest finns i Örebro, men där är hon inte lika ofta. De flesta arbetsresor går till Stockholm och internationellt.

– Det blir möten och kontakter med organisationer som SKL, SABO och SmåKom och så kommunicerar jag nära riksdagens utskott, regeringen och dess departement vars verksamhet påverkar våra medlemmars finansförvaltning.

– Jag har haft förmånen att arbeta i alla typer av organisationer, jag har haft ledaransvar i både ideell, privat och offentlig sektor. Gemensamt för mina uppdrag har varit en stark koppling till politiken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *