Leverantörerna får en röst

Sveriges Offentliga Leverantörer, FSOL, heter en ny branschorganisation som vill göra sin röst hörd på marknaden för offentlig upphandling. I Almedalen presenterar de sin verksamhet.

De offentliga upphandlingar som varje år genomförs av kommuner, landsting, länsstyrelser och andra organisationer som lyder under lagen om offentlig upphandling, är Sveriges enskilt största marknad. På denna marknad finns närmare 300 000 leverantörer som nu får möjlighet att ansluta sig till den nya lobbying och påverkansorganisationen FSOL.

– Vi vill påverka branschens utveckling och verka för etiska riktlinjer hos våra medlemmar, säger Daniel de Sousa, ordförande i FSOL.

En kolossal marknad
Det är som bekant inköp för stora summor som årligen upphandlas inom den offentliga sektorn, värdet har beräknats uppgå till över 500 miljarder kronor.  Till detta kan läggas ett lika stort värde som genomförs genom så kallade direktupphandlingar.

– Därför är det oerhört viktigt att denna kolossala marknad fungerar effektivt, säger Daniel de Sousa.
FSOL ska verka i ett antal sakfrågor.

– Vi svenskar är duktiga på offentliga upphandlingar i ett internationellt perspektiv, säger Dan Frödén, en av initiativtagarna. Både på inköparsidan och bland leverantörerna är kompetensen hög. Men vi behöver bli ännu duktigare. Det är också viktigt att inköparna i den offentliga sektorn ställer samman förfrågningsunderlag som är ändamålsenliga och uppföljningsbara.

FSOL har tre initiativtagare som alla leder varsitt upphandlingsföretag; Daniel de Sousa, vd för Visma Opic, Fredrik Tamm, vd för DoubleCheck och Dan Frödén som är vd för Tenders.

Öppet startmöte
En prioriterad fråga är att upphandlingarna ska bli fler och mindre omfattande. Det gynnar mindre företag som då klarar av att leverera varor och tjänster till den offentliga sektorn.

– Det här är ytterst en demokratifråga, säger Fredrik Tamm. Ska vi få mindre företag att växa till sig, måste vi hjälpa dem att få in en fot på landets största marknad.

Ett uppstartsmöte är planerat den 6 september som är öppet för alla som är nyfikna.

– Målet är att FSOL ska vara en branschorganisation för alla landets seriösa leverantörer till offentlig sektor. Tillsammans har vi en stor erfarenhet om allt som rör offentlig upphandling. Vi utgör därmed en viktig kunskapsbank, säger Daniel de Sousa. Den nya organisationen är vår gemensamma plattform där vi kommer att uttrycka oss med en samlad röst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *