Lönedumpning sker genom kryphål i EU-rätten

Fackförbundet Byggnads pekar på att utländska arbetare blir betydligt billigare att anlita i Sverige jämfört med svenska arbetare på grund av ett kryphål i EU-rätten.

I vissa EU-länder såsom Polen får arbetstagaren själv stå för de sociala avgifterna. Det innebär att en polsk arbetare ska betala 21,5 procent av sin lön i sociala avgifter till polska myndigheter. I Sverige är det istället arbetsgivaren som betalar de sociala avgifterna på drygt 31 procent. Resultatet blir att den svenska byggnadsarbetaren, trots samma lön, blir betydligt dyrare.

Byggnads menar att de polska bolagen verkar utnyttja denna möjlighet för att få konkurrensfördelar när de tävlar om kontrakt i Sverige, och tvärtom – svenska bolag samt bolag som kommer ifrån EU-länder där egenavgifterna ej erläggs av arbetstagaren själv får en stor konkurrensnackdel när de tävlar om offentliga upphandlingar i Polen.

– Vi kan aldrig acceptera denna till synes legala lönedumpning och otillbörliga konkurrens baserat på EU-rätten. Vi har därför idag lämnat en anmälan till EU-kommissionen för att få en politisk och rättslig prövning av frågan. Vi från fackets sida är mycket oroade över vad detta kan leda till i förlängningen. Nu måste Regeringen agera med full kraft mot EU-kommisionen för att motverka denna lönedumpning och ojusta konkurrens, skriver Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

–En undersökning av arbetskraften på stora statliga infrastrukturprojekt, Citytunneln i Malmö, Norra länken och Citybanan i Stockholm, visade att 45 procent av arbetskraften skattade i ett annat land. Det innebär enorma konkurrensfördelar i samband med upphandlingarna. Det handlar om miljarder kronor. Det handlar indirekt om otillåtet statsstöd. Byggnads kan inte heller begära konkurrensneutrala löner för de arbetare som får avdrag om inte bolaget går med på detta frivilligt. I samband med en del olycksfall har det också framkommit att utländska arbetare inte varit försäkrade någonstans, säger Mattias Landgren som är chefsjurist på Byggnads.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *