Med uppdrag att förändra

Uppdraget att leda stadsdelen Rosengård i Malmö inkluderar många utmaningar.
– Jag brukar kalla det för mitt hedersuppdrag som jag fått specifikt från kommunledningen, säger stadsdelschef Eva Ahlgren som utsågs till Årets Offentliga Chef 2012.

Eva Ahlgrens utmärkelse som Årets Offentliga Chef fick stor uppmärksamhet i hela Malmö stads organisation. Hon blev bombarderad med meddelanden, intervjuad av lokalradion och uppringd av politiker i Malmö.

– Det här är fantastiskt roligt och kommer att få betydelse för hela vår organisation, säger hon.

Vi frågar Eva Ahlgren varför hon tror att hon tog hem priset?

– På det personliga planet tror jag att det är mitt ärliga engagemang som gör skillnad. Jag är tydlig i mina värderingar och i mitt sätt att kommunicera. När det gäller ledarskapet har jag en vision och en mycket tydlig riktning, och vi mäter och följer upp arbetet noga.

Både personliga egenskaper och ledarskapet är viktiga för nå framgångar anser hon – de förutsätter varandra.

Rosengård är en av Malmös minsta men befolkningstätaste stadsdelar. En stor del av befolkningen är unga, 33 procent är under 20 år. Befolkningen är mångkulturell och kommer från mer än 100 länder som tillsammans representerar ett femtiotal olika språkgrupper. Några av utmaningarna för Rosengård är stor trångboddhet, hög arbetslöshet och låga skolresultat. Stadsdelen har fått mycket publicitet i media de senaste åren för de brott som begås, men statistiken visar att antalet anmälda brott minskat tack vare förebyggande arbete.

När Eva Ahlgren började som förvaltningschef i Rosengård 2010 var det med ett tydligt uppdrag från kommunchefen att förändra.

– Man var väldigt tydlig med uppdraget och gav mig fria händer. En stark tilltro från ledningen är viktigt för att genomdriva ett förändringsarbete.

Hon tog sin vision till ledningsgruppen och konstaterar ärligt att det inte var fråga om något förankringsarbete där hon tillfrågat organisationen – utan visionen byggde helt på hennes egna tankar om hur man behövde förändra arbetet.

– Idéerna bygger förstås på mina tidigare erfarenheter – jag har arbetat länge inom Malmö stad.

Utvecklingen i Rosengård är viktig för utvecklingen i Malmö i stort och idag kan hon konstatera att hennes idéer har fått fäste i hela staden. Hon tar ett exempel.

– Malmö har en mycket liten stadskärna, från Rosengård cyklar du till centralstationen på tio minuter. Ändå pratade man om ”ute i Rosengård” som om det inte tillhörde stadskärnan. Jag har en stark tilltro till språket och vet effekten av hur vi väljer att formulera oss. Genom att välja sina ord ökar man förutsättningarna för goda möten mellan invånarna i staden. Idag pratar man inte lika ofta om ”ute i Rosengård”. Idag är vi istället alla malmöbor.

Karriären
Eva Ahlgren är född i Malmö och har bott där i större delen av sitt liv. Hon visste tidigt att hon ville arbeta med människor och hade funderingar på att bli psykolog eller lärare under skoltiden. Sedan valde hon socionomprogrammet.

– Det har varit ett bra val eftersom det är en så bred utbildning.

Hon har sedan arbetat inom offentlig sektor hela sitt liv, bland annat som kurator inom vuxenpsykiatrin och som handledare och lärare på läkarlinjen. Under karriärens gång började hon intressera sig för ledarskapsfrågor när hon tydligt såg ledarskapets effekt på resultatet.

– Till slut hade jag analyserat och bedömt chefernas prestationer så mycket att jag nästan schabloniserade i bra och dåliga chefer. Då tänkte jag – om jag nu tror att det är så enkelt så får jag väl göra det själv.

Med sin bakgrund som socionom, kurator och beteendevetare sökte hon en chefstjänst inom ett helt annat område – som rehabchef för arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det var det bästa hon kunde ha gjort, menar hon.

– Jag hade ingen yrkeskunskap inom området och då måste man verkligen anamma ledarskapet som inriktar sig på att gynna medarbetarna och deras förutsättningar. Och det är väldigt viktigt för ledarskapet i stort. En duktig specialist är inte alltid en god ledare, konstaterar hon.

Hon tyckte chefskapet var otroligt roligt, och ganska snart ökade hennes personalansvar.

– Jag arbetar för att se medarbetarna, att ställa mycket frågor – att inte ha alla svar, och få organisationen att växa.

Sedan 1998 har hon haft olika chefstjänster inom Malmö stadsdelar, först som vård- och omsorgschef i Södra Innerstaden, sedan barn- och ungdomschef för att därefter bli förvaltningschef. Hon säger att hon har haft tur med egna chefer som har gett henne möjligheter.

– Mitt arbete hade inte gått att genomföra utan mandat från ledningen. Därefter gäller det att vinna förtroendet och mandatet från medarbetarna.

Tillbaka i Rosengård
Hon har 1550 medarbetare i stadsdelen Rosengård och Eva Ahlgren arbetar bland annat med att skapa vi-känsla i organisationen. Stolta medarbetare är medskapare i processerna för förändring.

Hon är noga med att organisationen inte ska ha ett uppifrån och ner-perspektiv på medborgarna.

– Varje människa har kraft att bära sitt eget liv. Vi ska inte ta hand om medborgarna, men vi ska möjliggöra för dem.

Invånarna i Rosengård är ovanligt rörliga och in- och utflyttningen hög. Räknat i antal personer som flyttar, byts teoretiskt sett hela befolkningen i Rosengård vart femte år.

– Vi arbetar för att stärka individerna och när vi har lyckats med det, och de är starka och självständiga, då flyttar de i regel därifrån, säger Eva Ahlgren.

Hur ser du på förutsättningarna för chefskapet i offentlig sektor?

– Inom offentlig sektor känner vi ständigt av bristande resurser. Men sätter man det i lite perspektiv har vi det förhållandevis bra i Sverige och vi ska kunna använda de resurser vi har för att bedriva en god verksamhet.

Inspekterande myndigheter som Socialstyrelsen, Skolinspektionen, med flera ser hon som en tillgång för den egna verksamheten.

– Vi arbetar ständigt med förbättringar och det är värdefullt med utomstående ögon som utvärderar vår verksamhet.

Har ett varumärke
Det händer fortfarande att det skrivs negativt om Rosengård i media.

– Det är en utmaning men vi antar den utmaningen. Och vi har valt våra strategier och verktyg för att hantera det. Mediebevakningen har varit tuff. Så fort det sker våldsdåd i Malmö tänker alla automatiskt på Rosengård. Men vi har i alla fall ett varumärke, säger hon, och om vi jobbar hårt med att ladda om det till något positivt kommer vi att få enormt gensvar.

//RUTA
Eva Ahlgren, förvaltningschef Rosengård, Malmö stad
Ålder: 59 år
Familj: Tre vuxna barn samt barnbarn
Bor: Västra hamnen, Malmö
Aktuell: Vinnare av Årets Offentliga Chef 2012. Priset är instiftat av Offentliga Affärer tillsammans med fackförbunden Vision och ST och delades ut under konferensen Offentlig Chef den 10 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *