Kan metaverse lösa samhällsutmaningar?

Kan metaverse bidra till att lösa en rad samhällsutmaningar? Ja, men med reservation. Theo Kantor, professor i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet, levererade allvarsord från scenen på eFörvaltningsdagarna nyligen.
– Vi måste tänka efter noga hur vi utformar systemen, manade han men pekade även på möjligheterna.

Han nämnde utmaningar, till exempel vem som kommer att digitalisera världarna och vem som ska äga och förvalta plattformarna. Detta inför en intresserad deltagarskara som totalt under dagarna uppgick till runt 600 personer.

– Vår närvaro lagras och det kan vara känslig information som delas, påpekade experten.

Professor Theo Kantor.

OFFENTLIGA AFFÄRER fanns på plats på första bänk och noterade. Rubriken på passet var Metaverse – en lösning på framtida samhällsproblem? I metaverse-eran förväntas vi kliva in i internet tredimensionellt i stället för att delta tvådimensionellt som idag. Så beskriver Voister fenomenet. 

”Bortom universum”

Ordet metaverse, på svenska ibland även kallat metaversum, kommer ifrån ordet meta som betyder bortom, och universum. Ordagrant översatt betyder det alltså bortom universum.  Begreppet myntades först i romanen Snow crash av Neil Stephenson med utgivning 1992. I boken är metaverse en tredimensionell värld i en virtuell verklighet där människor undflyr en dystopisk verklighet.

Men på eFörvaltningsdagarna visades litet mer jordnära tillämpningsområden. Professor Kantor visade både rörliga och stilla bilder med exempel, bland annat en digital/virtuell inspelning från en livesändning från Dramaten där innehållet hade påverkats av besökarnas agerande i det virtuella 3D-arrangemanget.

Theo Kantor berörde även att Facebooks moderbolag bytt namn till just Meta. 

– De letade efter ett nytt sätt att boosta aktien, sammanfattade professorn och menade att det var ett smart drag att anta ett namn som knyter an till det nya spektakulära tekniksprånget.

Zuckerbergs metaverse

Mark Zuckerberg, vd på Meta, har sagt att bolagets övergripande mål är att hjälpa till att skapa ett metaverse. På Metas hemsida beskrivs det så här: Metaverse är en serie virtuella miljöer där du kan skapa och utforska ihop med andra personer som inte befinner sig på samma fysiska plats som du.  

Andra aktörer som presenterat visioner och lösningar kopplade till metaverse är Microsoft, Nvidia och Epic Games, rapporterar Voister. 

Stora möjligheter

Bland de möjlighet och användningsområden som professor Kantor pekar på finns utbildning och försvar. I och med att ett obegränsat antal användare kan ingå så är möjligheterna enorma. Andra användningsområden – direkta eller indirekta – kan vara äldreomsorgen, dialog med medborgare, transporter, energi och klimat. 

Utmaningarna berör sådant som nytta, hur samhällskontraktet påverkas av användningen, tilliten mellan medborgare och myndigheter, samt frågan om ”vem som vaktar väktarna”. 
– Allt detta medför utmaningar för demokratin, spår Theo Kantor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *