Migrations­verket krävs på böter

Konkurrensverket kräver att Migrationsverket ska betala 5,5 miljoner i böter eftersom ett förvar i Åstorp byggdes utan att byggarbetet konkurrensutsattes genom annonsering.

Ombyggnaden av Migrationsverkets anläggning skulle ha utannonserats så att fler företag hade haft möjlighet att lägga anbud. I stället gjordes en direktupphandling utan annonsering. Slutsumman hamnade på närmare 69 miljoner kronor.

Det avtal som är centralt i ärendet kallades av Migrationsverket för ett ”hyreskontrakt”. När myndigheter hyr lokaler kan sådana kontrakt vara undantagna från upphandlingsreglerna. Men i detta fall var ombyggnadsarbetena som leverantören utförde åt Migrationsverket så omfattande att avtalet måste ses som en byggentreprenad, och alltså måste upphandlas enligt regelverket.

Migrationsverket har i detta fall inte följt upphandlingsreglerna och därför begär Konkurrensverket att Förvaltningsrätten i Linköping beslutar om en kännbar upphandlingsskadeavgift.

Detta är andra ärendet där Konkurrensverket tar en olaglig direktupphandling till domstol med krav på upphandlingsskadeavgift. Det första ärendet gällde det statliga företaget Akademiska hus som inte heller följt upphandlingsreglerna.

– Det är en prioriterad uppgift för oss på Konkurrensverket att se till att offentliga upphandlingar sköts effektivt och enligt reglerna. Vi kommer att fortsätta att ta ärenden till domstol där kommuner eller statliga myndigheter inte följer reglerna, skriver Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *