Miljonböter för utsläpp

Sverige riskerar böter från EU-domstolen på flera miljoner kronor för att två industrianläggningar drivs utan miljötillstånd – detta trots att de regler man lutar sitt yrkande mot infördes för 6 år sedan.

EU-domstolen har åter tagit upp frågan om böter för Sverige, med anledning av att två svenska industrianläggningar drivs utan miljötillstånd. En fällande dom för ett år sedan har inte föranlett någon åtgärd från Sveriges sida – vilket gör att böterna riskerar att landa på flera miljoner kronor.

Det är EU-kommissionen som i förra veckan lämnat miljöärendet till EU-domstolen om att återigen bötfälla Sverige, fram till dess att gruvindustrin i Svappavaara samt Surahammars bruk har minskat sina omfattande utsläpp av giftiga och miljöskadliga ämnen. Enligt ett EU-direktiv från 2007 måste industriföretag med hög föroreningspotential söka och få tillstånd.

EU-kommissionen yrkar på vite på 14 912 euro per dag fram till dess att Sverige följer domen. Till det kommer vitet på 4 893 euro per dag från den första fällande domen för ett år sedan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *