Minister utfrågas av inköpare

Civilminister Lena Micko, med ansvar för svensk offentlig upphandling, kommer att frågas ut på SOI:s årsdagar 16-18 mars 2021. OFFENTLIGA AFFÄRER kontaktade Martin Kruse som ska hålla i utfrågningen och Linda Jansson, en av styrelseledamöterna som jobbar intensivt med programmet.

Lena Micko förväntas ge besked om hett efterlängtade förenklingar i upphandlingslagstiftningen. Dessa skulle ha presenterats under hösten 2020 men försenades på grund av pandemin, enligt regeringen.

Lena Micko, civilminister.

Under rådande omständigheter ställer Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) om till en digital konferens och flyttar den fysiska konferensen i Luleå till 2022. I paketet ingår även en halvdag kring upphandling den 10 november 2021.

– Det blir ett mycket spännande program, lovar Linda Jansson på SOI:s webbplats. Hon är styrelseledamot och en av flera som arbetar intensivt med programmet för SOI:s digitala konferens, som delas upp på tre halvdagar.


Linda Jansson, upphandlingschef i
Vallentuna kommun och styrelsemedlem
i Sveriges Offentliga Inköpare, SOI.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till henne.

Räknar ni med fler eller färre deltagare när konferensen blir helt digital?
– 
Det är förstås svårt att veta, vi har ingen tidigare erfarenhet av att anordna SOI:s årskonferens digitalt. Vi har dock lagt mycket kraft på att få till ett program som är lika intressant och givande för våra medlemmar som man vant sig vid från de vanliga konferenserna. Själva upplägget, där konferensen är uppdelad på tre halvdagar, tror vi också kommer att göra den mer lättillgänglig och lätt att ta till sig i den digitala verklighet vi nu börjar vänja oss vid.

– Vi tror att konferensen blir ett mycket kostnadseffektivt sätt för våra medlemmar att under 2021 fortsätta utveckla sin kompetens, bygga engagemang och hämta inspiration.

Har ni märkt av ett tidigt intresse för dagarna från medlemmarnas sida?
– Information om konferensen släpptes ju alldeles innan jul och vi kompletterade naturligtvis hemsidans information med länkning i sociala medier. Statistik från just sociala medier tyder på ett stort intresse, men det är ju fortfarande tidigt. Vi har även sett att trafiken på soi.se ökat den senaste månaden vilket visar på ett stort intresse för vår digitala konferens.

Tror du att årsdagarna kommer att kunna hållas fysiskt nästa år (2022)?
– 
Ja, det hoppas jag verkligen!

Ur det innehåll som redan publicerats noterar OFFENTLIGA AFFÄRER följande:

Lena Micko kommer att bli intervjuad av Martin Kruse, moderator för dagarna.

Frida Boisen – ”världsmästaren i sociala medier”, delar med sig av tips på hur man kan boosta sina affärer med hjälp av sociala medier.

Johan Johansson, Alvesta kommun berättar om framgångsfaktorer och utmaningar som uppkommer när en kommun ska börja med ett kategoristyrt arbetssätt.

Sofia Sjöström, kommunikationsstrateg Örebro kommun (tidigare SVT) ger exempel och tips på hur man agerar när mediadrevet går.

Rättsfall och Årets Inköpare
SOI utlovar även information om rättsfall under 2020, hur man ska tänka kring ”onormalt låga anbud”, cirkulär ekonomi och mycket mer. Under årsdagarna avslöjas också vem som utses till Årets Inköpare 2021.

Men civilminister Lena Micko är tänkt att fungera som dragplåster för dagarna.

Regeringens arbete med att förenkla det nationella upphandlingsregelverket och effektivisera överprövningsprocessen skulle ha presenterats redan i höstas. Så blev inte fallet. Nu siktar man på att lägga fram en lagrådsremiss under våren 2021.

Pandemin har påverkat
”Pandemin har påverkat tidsplanen och förenklingsutredningens förslag bereds ännu i regeringskansliet. Ambitionen är att en lagrådsremiss ska beslutas under våren 2021”, skrev civilministerns pressekreterare i e-post till Upphandling24. Dagarna före nyårsafton sändes ett utkast till lagrådsremiss gällande ”effektivare överprövning av offentliga upphandlingar” ut på remiss från regeringen.

Även SOI:s ordförande Martin Kruse har svarat på några frågor från OFFENTLIGA AFFÄRER.

Martin Kruse, SOI:s ordförande.

Vilka förändringar är det som SOI hoppas mest på?
– Jag hoppas att förändrade regler kopplat till överprövningar kan komma till stånd snabbt under året. Dessutom hoppas jag att ytterligare skarpa förändringsförslag gällande LOU kommer från regeringen under året. Anna Ulfsdotter Forssells utredning ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt” med förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler innehåller många bra förslag som kan förenkla och höja effektiviteten i svensk offentlig upphandling.

Vad hoppas du mer på under 2021 när det gäller offentlig upphandling och inköpsverksamhet inom det offentliga Sverige?
– Jag hoppas att utvecklingen i Sverige fortsätter när det gäller att höja den strategiska vikten av inköpsverksamhet. Regeringens nationella upphandlingsstrategi satte tonen för det för några år sedan.  Nyligen har vi läst om ett nytt uppdrag till Upphandlingsmyndigheten som går ut på att stödja insatser för att politiker och generaldirektörer ska bli mer engagerade i upphandlingsarbetet. Jag hoppas att det arbetet får effekt.

– Inte minst pandemin som vi fortfarande är mitt uppe i har visat på vikten av en effektiv och strategiskt prioriterad inköpsverksamhet i offentliga verksamheter, avslutar Martin Kruse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *