Molnet kunde vara grönare

Greenpeace har granskat energiförsörjningen hos några av världens största leverantörer av molntjänster och konstaterar att denna växande nya sektor till största del drivs av kolkraft. I en kampanj uppmanar man nu Apple, Microsoft och Amazon att ställa om.

Nyttjandet av internet för att lagra och dela foton, video och dokument ökar och leverantörerna anpassar sina data center efter efterfrågan. Därmed förbrukas allt mer el för att driva dessa gigantiska komplex.

I Greenpeace rapport konstateras att om molnet var en nation skulle den placeras på femte plats i en global rangordning över el-förbrukning och dessutom är prognosen att molnet kommer att tredubbla sin storlek fram till år 2020.

Greenpeace pekar inte bara ut de svarta fåren i sin rapport utan framhåller även goda exempel. Företag som Google, Yahoo och Facebook har samtliga prioriterat förnybar energi, satsat på energieffektivitet och arbetar med strategisk lokalisering av sina datahallar.

Greenpeace kampanj Clean our cloud pågår, läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *