Möt attacker EU-gemensamt

Sverige måste driva på för att EU ska utveckla en gemensam säkerhetspolitik.
– Vi måste ha ett försvar där företag, viktig infrastruktur och offentliga institutioner har en egen förmåga att möta attacker.

Det framhåller Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare Europaparlamentariker.

Gunnar Hökmark.

– Genom en modern säkerhetspolitik stärker vi den europeiska gemenskapen. På det sättet står vi emot dem som vill underminera rättsstat, fri ekonomi och demokrati, menar han.

Den tidigare Europaparlamentarikern betonar att EU måste utveckla en politik som innebär att vi inte bara kan försvara oss mot pågående datahackning och cyberkrigföring, utan också har förmågan att slå tillbaka genom att offentliggöra dem som vill skada oss.

– Detta kan innebära sanktioner mot de ansvariga, tillägger han.

Värna fri ekonomi
Slutligen framhåller den tidigare moderate politikern att vi måste värna vår fria ekonomiers integritet gentemot dem som använder statlig styrning av företag för sina regimers egna syften.

– Det kan gälla energimarknaden, men det gäller också stora företags integritet, investeringar i infrastruktur eller strategiskt viktig forskning. Mot militära angrepp har vi det militära försvaret, avslutar Gunnar Hökmark.

Tankarna framfördes ursprungligen i en debattartikel i Nya Wermlands Tidningen (NWT). Läs hela artikeln här.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *