Myndigheter gör gemensamma tillsyner

Myndigheten för yrkeshögskolan har tagit initiativ till att samverka med Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning när det gäller tillsynen av utbildningar inom trafikflyget. Syftet är att tillsynen ska kunna utföras mer effektivt och vid ett och samma tillfälle, något som alla berörda parter tjänar på.

De olika myndigheterna behöver numer inte granska alla områden var för sig vid varje tillsynstillfälle, utan kan överföra kunskap mellan varandra och effektivisera sina tillsyner genom att granska olika områden. Även de ansvariga utbildningsanordnarna kan effektivisera sitt arbete genom att möta berörda myndigheter vid ett och samma tillfälle.

Samverkar
– Det blir en tydlig effektivisering när vi nu kan fokusera vår tillsyn på de områden som är specifika för yrkeshögskolan, som till exempel studerandeinflytande och arbetslivets medverkan i utbildningen, och lägga mindre tid på sådant som Transportstyrelsen ändå noggrant kontrollerar, säger utredare Margareta Landh, avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning på MYH.

Samverkan är möjlig och även önskvärd när en utbildning som ingår i myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde också omfattas av andra myndigheters tillsyn. Exempel på sådana utbildningar finns inom flygområdet, spårbunden trafik, sjöfart, samhällsbyggnad och elområdet.

En första tillsyn inom flygområdet med både Transportstyrelsen och MYH genomfördes nyligen på trafikflygarutbildningen i Västerås. En utbildning som är ny i yrkeshögskolan.

– Det är positivt att myndigheterna försöker att effektivisera och samordna sina tillsyner och lära sig av varandra. Det kan vara ett sätt att också undvika tillsynströtthet hos utbildningsanordnarna, säger Marcus Lindblom, skolchef på Scandinavian Aviation Academy som driver trafikflygarutbildningen i Västerås.
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *