Näringslivet har tagit täten

Regeringen har som mål att offentlig sektor ska leda utvecklingen av energieffektivisering. Men en färsk undersökning visar det motsatta.

Flera kommuner har trots allt ställt högre krav på energieffektivisering än staten fastställer, och ändå släpar kommunerna ohjälpligt efter de privata företagen på så gott som alla områden.

Enligt Schneider Electrics är kommunernas ambitioner lägre, de konkreta åtgärderna färre och uppföljningen av resultaten mer bristfällig än näringslivets. Schneider Electrics rapport Energiindikatorn är baserad på 100 intervjuer med ekonomi- och miljöchefer på svenska kommuner och 100 intervjuer på svenska energiintensiva företag.

63 procent av företagen men endast 37 procent av kommunerna anser att de gör tillräckligt för att energieffektivisera sin verksamhet.

70 procent av företagen men endast 58 procent av kommunerna har gjort en energikartläggning.

51 procent av företagen men endast 23 procent av kommunerna har ett etablerat mätsystem för energieffektivisering.

– Att kommunerna är mindre intresserade än privata företag tycker vi är märkligt. Investeringar i energieffektivisering gynnar ju i synnerhet långsiktigt ägande, säger Therése Hindman Persson på Schneider Electric i ett pressmeddelande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *