Ny databas med statistik lanserad

Nu har Upphandlingsmyndigheten lanserat sin nya Statistiktjänst. Leverantörer, upphandlare, beslutsfattare, media och andra ska kunna få ut den statistik de behöver på ett enkelt och smidigt sätt.

Den 1 juli 2020 trädde den nya lagen om upphandlingsstatistik i kraft och vid efterföljande årsskifte började data samlas in från annonsdatabaser. Målet är att statistiken ska presenteras i en interaktiv statistikdatabas, där användaren själv kan selektera fram statistik efter olika variabler som exempelvis sektor eller bransch. Dessutom kommer statistiken att bli mer aktuell, eftersom ledtiderna från insamling till presenterad statistik blir kortare. Det meddelar Upphandlingsmyndigheten på sin webbplats.

Användarens behov
– Med den kommande statistikdatabasen vill vi göra det möjligt att vrida och vända på statistiken utifrån användarens behov, förklarade Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten, i ett inlägg den 16 februari 2021.

På kommande konferens Mötesplats Offentliga Affärer 7-8 september 2022 kommer Upphandlingsmyndigheten att hålla i ett seminariepass om statistikdatabasen.

Fakta
Från och med den 1 januari 2021 ska upphandlingar annonseras i annonsdatabaser som är registrerade hos Konkurrensverket. Annonserna måste innehålla viss specifik information. En del av den informationen skickas vidare till Upphandlingsmyndigheten. Det kan handla om uppgifter kring upphandlingens miljökrav, sociala krav eller innovation. Det kan också vara uppgifter om förfarande, tilldelningsgrund och antal inkomna anbud. Syftet med det nya regelverket är att få fram bättre nationell upphandlingsstatistik. Upphandlingsmyndigheten ska ansvara för att samla in, sammanställa och publicera statistiken.

Här är länk till den nya Statistiktjänsten:

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statistik/

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats:

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/trendens/trendens-2020/statistik-om-upphandlingar-snart-tillgangligt-digitalt/

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-oss/vart-uppdrag/ny-lagstiftning-om-statistik-och-annonsering-2020/

Riksdagens Finansutskotts slutbetänkande

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/statistik-pa-upphandlingsomradet_H701FiU16/html

Aktuell statistik i korthet 

  • Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2019 till 803 miljarder kronor.  Det motsvarar närmare drygt en sjättedel av BNP eller 80 000 kronor per invånare.  
  • År 2020 annonserades 17 938 upphandlingar. 
  • Kommuner annonserar 69 procent av alla upphandlingar. 
  • Drygt en tredjedel av upphandlingarna avser anläggningsarbete. 
  • 13 procent av alla upphandlingar avbryts. 
  • 7,6 procent av alla upphandlingar överprövas. 
  • I genomsnitt lämnar 4,9 anbudsgivare anbud per upphandling. 

Källa: Upphandlingsmyndigheten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *