Ny nationell CSR-strategi

Regeringen har nu en nationell CSR-strategi som alla departement står bakom.

I den nya visionen ”Hållbart företagande – plattform för svenskt agerande” ställer sig regeringen preliminärt positivt till EU-kommissionens förslag som har större fokus på frågor om miljö, socialt ansvar, livscykelperspektiv och innovation vid offentlig upphandling än nuvarande lagstiftning.

Miljöstyrningsrådets upphandlingsverksamhet och specifikt CSR-kompassen, ett verktyg för socialt ansvarstagande, nämns i regeringens vision.

Visionen nämner även Upphandlingsutredningen 2010, som föreslagit att kriterieverksamheten avseende sociala krav och hänsyn i offentlig upphandling ska utvecklas. Regeringskansliet kommer att följa upp utredningens förslag, står det att läsa i visionen.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *