Ny teknik ger smartare avfallshantering

Med hjälp av nivåmätande sensorer hjälper Bintel AB en rad kommuner att både spara pengar åt bostadsbolagen och få nöjdare boende.
– Och det viktigaste är att vi får ner utsläppen, säger Michael Wictor, CEO på Bintel AB.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick en pratstund med honom för att få höra mer om hur avfallshanteringen kan bli smartare med teknikens hjälp.

Michael Wictor.

– Det handlar om att ge rätt förutsättningar – det ska alltid finnas plats för att slänga rätt. Sedan kan man även jobba med produktutveckling, hur ser kärlen ut. Samtidigt med att vi gör förändringar så mäter vi. Alla som sorterar sopor och försöker kasta rätt ska utbildas i att göra rätt.

Bakgrunden är att konsumtionen av papp- och plastförpackningar exploderat. När kärlen blir överfulla hamnar överflödet i kärlet för restavfall och skickas till förbränning, helt i onödan.

Plasten värsta boven
– Värsta boven i dramat är plasten, betonar Michael Wictor och tillägger att värmeverkens Co2-utsläpp till stor del beror på plasten. Han menar att det går att få ner felsorteringen till 50 minst procent.

Detta blir en viktig del av den cirkulära omställningen. Den typ av installation som bintel AB erbjuder har haft en explosiv tillväxt. Michael berättar:

– Miljörumen i bostadsområdena eller husen ha oftast ett tiotal kärl. Med våra nivåmätare installerade kan man se hur de olika avfallsslagen samverkar. Det vi då kunnat konstatera är att dagens miljörum är feldimensionerade. De är designade enligt gammal data.

Det viktiga är att det inte blir fulla kärl, menar Michael Wictor vidare. Det kan vara miljömässigt rätt att tömma oftare om det blir renare. Det som lastbilen släpper ut är marginellt, jämfört med förbränning av plast.

20-tal kommuner
Nu finns företagets lösning i ett 20-tal kommuner där kärl försetts med sensorer. Lärdomen är att det går att åstadkomma goda effekter.

– Bostadsbolagen får verktyg för att se våra insatser i realtid och vad de åstadkommer. Tidigare såg man först i efterhand om det man gjorde fick avsedd effekt. Några kommuner har systemet i full utrullning. Höganäshem har monterat utrustningen i samtliga kärl.

”Smart data vår specialitet”
– Att på ett smart sätt arbeta med data som sensorerna skickar är vår specialitet. Vi gör även detta i papperskorgar i offentliga miljöer – där handlar det om att tömma i rätt tid för att slippa nedskräpning. Det kan gälla en park, eller ett torg. Kommunen vill veta var man har hög belastning och behöver fler eller större papperskorgar – eller var det i stället kan tas bort någon papperskorg. Då har man skarpa data att ta till. Sensorerna kan användas och reagera i samband med evenemang, konferenser och festivaler. Man kan jobba mer dynamiskt.

Samtidigt betonar Michael Wictor att det inte är någon quick fix – man måste även titta på strukturer och processer.

– Man ska ha stor respekt för omställningen, det är ett beteende som ska förändras.

Branschen vill digitalisera
I september 2020 skrev OFFENTLIGA AFFÄRER om att avfallsbranschen bestämt sig för att få fart på digitaliseringen. Jämfört med andra svenska branscher har avfallshanteringen varit sen i sin digitalisering, enligt organisationen Avfall Sverige, som bestämt sig för att digitalisera branschen ihop med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Avfallsbranschen är en sektor med hög potential för att med digitalisering som stöd utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar. Förutom insamling av information pekas även andra områden ut; kundtjänst, återbruk och avfallsförebyggande åtgärder.

Fakta
Bintel AB har ett 50-tal kunder efter en 300-procentig tillväxt. Man samarbetar med Avfall Sverige (se nedan). Så småningom kommer aggregerade data kunna peka ut skillnader mellan kommuner när det gäller beteende kring avfallshantering. På sikt kan det skapas ett dynamiskt nationellt index som bland annat kan användas för benchmarking.

Avfall Sverige
Avfall Sverige företräder sina medlemmar – kommuner, kommunalförbund, kommunala bolag och kommunala regionbolag inom avfall och återvinning. Organisationen verkar för att avfall ska hanteras så att människors hälsa och miljön skyddas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *