Tillväxtchef i Hässleholm

Mikael Kipowski har utsetts till tillväxtchef på kommunledningskontoret i Hässleholms kommun. Han är i dag tillförordnad näringslivschef och tillträder sin nya tjänst den 1 juni.

Den 1 januari 2013 trädde en ny organisation av kommunledningskontoret i kraft. Bland annat omformades utvecklingsstaben och näringslivsstaben tillsammans med lokalförsörjningsavdelningen till en tillväxtavdelning. Syftet var att skapa en tydligare och mer ändamålsenlig organisation. Mikael Kipowski får nu som chef för den nya tillväxtavdelningen i uppdrag att se över hur arbetet ska organiseras och vilka vakanta tjänster som ska tillsättas.

Hänger ihop
– Jag känner först och främst ödmjukhet inför uppgiften att vara en del av tillväxtarbetet i Hässleholms kommun. Hässleholm har goda förutsättningar för en långsiktigt god utveckling. I arbetet med att utveckla Hässleholms strategiska näringslivsprogram tillsammans med regionala företag och utvecklingspartners blev det också tydligt hur tillväxt-, näringslivs- och utvecklingsfrågor hänger ihop, säger Mikael Kipowski.

Mikael Kipowski anställdes som näringslivssamordnare i Hässleholms kommun för tre år sedan och utsågs till tillförordnad näringslivschef i början av 2013. Han har bland annat varit projektledare för det strategiska näringslivsprogram som antogs i kommunfullmäktige under våren 2012.
Källa: Hässleholms kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *